czwartek, 18 grudnia 2014

Zawiłe sumienie radcy prawnego


Do mnie należąca część budynku,  przy al. Bayeux 12 w Chojnicach, została sprzedana radcy prawnemu,  Podniesińskiemu  za kwotę kuriozalnie niską, 727.272 zł. Sam budynek był na ten czas wart kilka krotność tej sumy.

Jak do tego doszło?

Radca prawny,  Krzysztof Podniesiński reprezentował od 2004 r. interesy firmy PHP Bagietka sp. z o.o.  jak również interesy Jolanty Janik  w tym  czasie ja, byłem  współwłaścicielem budynku położonego przy Alei Bayeux 12 w Chojnicach w 55 %  .

Sędzia  Roman Sporysz w dniu 6 czerwca 2007 r., wydał postanowienie o sygn. Akt II Kp 167/07, w którym stwierdził, iż budynek jest poza moim wszelkim władztwem, gdyż oddałem go na użytkowanie spółce Bagietka.

Było to oczywistą nieprawdą, czego dowodem jest chociażby postanowienie wstępne Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 19 maja 2008 r., sygn.. akt I Ns 368/07.
Cytat: „przedmiotowej nieruchomości nie obciąża ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania na rzecz Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Bagietka” sp. z o.o. w Chojnicach”

Sprawa opisana w poście:

Radca prawny Krzysztof Podniesiński, reprezentujący interesy tak sp. Bagietka jak i Jolanty Janik, stał na stanowisku,  iż budynek jest wprowadzony do firmy PHP Bagietka w formie aportu.  W pismach do sądu Krzysztof Podniesiński wielokrotnie zaznaczał,  iż budynek jest obciążony prawami osób trzecich. 

Już wtedy miał w tym interes.

Cytat z jednego z pism Krzysztofa Podniesińskiego do Sądu , na wniosek o zniesienie współwłasności :  „współwłasność przedmiotowej nieruchomości nie może zostać zniesiona również z uwagi na fakt, iż prawo jej użytkowania na czas nieokreślony zostało wniesione aportem celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego w spółce Bagietka”

Dopiero Sąd Rejonowy w Człuchowie uznał moją rację na temat tego, że nie było żadnego aportu.
Tym samym radca prawny Krzysztof Podniesiński dopuścił się poświadczania nieprawdy w okolicznościach mających znaczenie prawne celem wzbogacenia się,  pomimo iż jako radca prawny spółki PHP Bagietka  i Jolanty Janik wiedział jaki jest stan faktyczny i prawny budynku przy Al. Bayeux 12 w Chojnicach.

 Dowodem na to jest m.in. informacja powzięta z Aktu Notarialnego nr 2183/2010, gdzie czytamy,
Cytat:  „w dziale trzecim wpisów nie ma, księga nie zawiera też wzmianek o wnioskach o wpis”.
Akt ten sporządzony został przez Krzysztofa Podniesińskiego jak również i przez niego podpisany, oczywiście na jego korzyść.

W trakcie   6 lat (tj. od 2004 do momentu podpisania ww. umowy  2010 r.), żyłem bez prądu, ogrzewania.   Moja sytuacja egzystencjalna zmusiła mnie do podpisania tego Aktu Notarialnego, nr 2183/2010, umowa  sprzedaży z dnia 25.05.2010. Zostałem zmuszony sprzedać radcy prawnemu, Krzysztofowi Podniesińskiemu część budynku mieszczącego się przy Al. Bayeux 12 w Chojnicach.


To nie wszytko:
Jolanta Janik tak bardzo zaufała "swojemu" radcy prawnemu, że w akcie notarialnym poświadczyła, że zapłaci cenę nieruchomości w wysokości 316 500 zł na wypadek gdyby Krzysztof Podniesiński tej kwoty nie zapłacił.


Krzysztof Podniesiński, radca prawny m. in.  firmy PHP Bagietka i Jolanty Janik wykorzystał mnie. Telefoniczne zastraszał mnie, zmuszając mnie  do sprzedaży tak mojej części budynku jak i udziałów w spółce PHP Bagietka, po znacznie zaniżonej cenie. 

Radca prawny Jolanty Janik, Krzysztof Podniesiński w zainicjowanej rozmowie telefonicznej, telefonując do mnie, oświadczył, że albo zgodzę się na propozycję sprzedaży udziałów albo pójdę z torbami i nic nie dostanę.


Nijak ma się opisana sytuacja do ślubowania radców prawnych:


"Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości".


1 komentarz:

  1. Usługi notarialne? Polecam http://www.notariusz-lukasik.pl/ - świetna kancelaria.

    OdpowiedzUsuń