środa, 3 grudnia 2014

Gdzie mieszka Arseniusz Finster?


Sprawa dotyczy wpisu na Facebooku, w którym to Arseniusz Finster oświadczył, że mieszka wraz z małżonką i dwoma kotami – Gierojem i Balbiną  na Zielonych Wzgórzach (Gmina Człuchów), tj. 4 km od Chojnic, a obok niego mieszkają również inni Chojniczanie, co można sprawdzić (data wypowiedzi z dnia 20 października 2014 roku.

W tej sprawie odbyła się rozprawa w SR w Chojnicach, której przewodniczącym była SSR Anna Jarzyna.

Nie można utożsamiać miejsca zamieszkania z miejscem zameldowania na pobyt stały. Same zameldowanie nie przesądza miejsca zamieszkania - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2006 r., I OW 231/05

Otrzymaliśmy z Sądu Rejonowego w Chojnicach Informacje wraz z załącznikiem w postaci Protokołu z rozprawy odnośnie miejsca zamieszania Arseniusza Finstera. 

Kilka zdań Arseniusza Finstera z Protokołu celem porównania:

1. "Nie mamy jeszcze przyłącza energetycznego" - "Na czas budowy jest przyłącze i prąd użycza mi moja sąsiadka"

2. "Przygotowujemy dom do zamieszkania i zamierzamy się przeprowadzić" - "To, że wybudowałem dom na ..., nie oznacza, że nie mam zamiaru stałego pobytu w C.. (w domyśle Chojnice)

3. "70-80% czasu nocnego spędziłem pod adresem ......w C."

Nasze pytanie uzupełniające do protokołu, które niestety pozostanie bez podpowiedzi:

Czy "nowa" żona pozwoliłby na to aby jej "nowy" mąż, spędzał 70-80% czasu nocnego ze "starą" żoną?

Protokół rozprawy z miejsca zamieszkania Arseniusza Finstera

Pismo nr 2 z SR w Chojnicach odnośnie zamieszkania A. Finstera

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz