poniedziałek, 15 grudnia 2014

Dokument to nie dokument

Takim oto stwierdzeniem Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chojnicach odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie poświadczenie nieprawdy przez Burmistrza Miasta Chojnice.


Skąd się wzięła cała sprawa?

Jak już wiecie z wcześniejszych postów, Arseniusz Finster Burmistrz Miasta Chojnice, zlecił nagranie mojej osoby, po czym bez skrupułów wykorzystywał te nagrania w procesach przeciwko mnie, które sam wytaczał. We wrześniu 2014 r. postanowiliśmy zapytać Burmistrza Arseniusza Finstera czy były przypadki nagrywania osób, kto nagrywał, na czyje zlecenie oraz czy osoby nagrywające zostały pociągnięte do odpowiedzialności.

Burmistrz odpowiedział, że nie zna takich przypadków, odpowiedział pismem urzędowym, opieczętowanym jako Urząd Miasta Chojnice, Burmistrz.

Po takiej odpowiedzi pozostało nam zgłosić to do Prokuratury jako poświadczanie nieprawdy w dokumentach urzędowych.

9 grudnia 2014 r. Prokurator Hanna Pruska odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

Uzasadnienie jest co najmniej "pozwalające", otóż dokument wystawiony przez Burmistrza Miasta Chojnice NIE JEST DOKUMENTEM.

Co więcej: Prokurator Hanna Pruska nie potrafi przepisać jednego zdania kodeksu karnego, którym na co dzień się posługuje.

Otóż w uzasadnieniu Prokurator Pruska napisała, podpierając się art 115 par 14 kk "Dokumentem jest  jedynie taki przedmiot lub nośnik informacji, z którym związane jest określone prawo...

Podczas gdy prawidłowo ten art. brzmi "DOKUMENTEM JEST KAŻDY PRZEDMIOT LUB INNY NOŚNIK INFORMACJI..."

Ponadto Kodeks Postępowania Karnego, szczegółowe reguluje czym jest dokument i co go charakteryzuje:
 - postać pisemna;
- wykonanie ręczne lub wydruk;
- wyrażona myśl ludzka w postaci oświadczenia woli lub wiedzy;
- autor dokumentu.

Pismo wystawione przez Burmistrza Miasta Chojnice zawiera wszystkie wyżej opisane cechy.

Na marginesie można jedyni dodać, że Prokurator Hanna Pruska na przestrzeni lat umarzała wszelkie sprawy związane z Arseniuszem Finsterem bądź Burmistrzem Arseniuszem Finsterem.

Tak więc jeżeli dostaniecie jakiekolwiek pismo od Burmistrza Miasta Chojnice, pamiętajcie:  jest to list a nie dokument, który do czegokolwiek was zobowiązuje.

Postanowienie Dokument to nie dokument

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz