sobota, 6 grudnia 2014

Okładka, ważna rzecz


Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić wam sprawę okładek spraw postępowania przygotowawczego.

Nie wszyscy wiedzą,że okładki zakończonych spraw przygotowawczych prokuratury są informacją publiczną.  Nie wiedziała też tego Prokuratura Rejonowa w Chojnicach. Dopiero Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uświadomił tej instytucji tak ważny fakt.

W styczniu 2013 r. Mariusz Janik wystąpił do Prokuratury Rejonowej w Chojnicach o udostępnienie okładki jednej z zakończonych spraw.

Prokurator, jak to już wcześniej praktykował - odmówił udzielenia tej informacji, mówiąc, że nie jest to informacja publiczna.

Postanowiliśmy rozwiać te wątpliwości przy pomocy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, gdzie złożyliśmy skargę na bezczynność prokuratora.

Z wyroku:

"Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych, informacja publiczna dotyczy faktów, a ponadto jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy administracji publicznej.

Informację publiczną stanowi zarówno treść dokumentów bezpośrednio przez organ wytworzonych, jak i tych, których używa się przy realizacji przewidzianych prawem zadań, nawet gdy nie pochodzą wprost od niego.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że obywtel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.
Należy zgodzić się ze skarżącym, że akta postępowania przygotowawczego spełniają,   w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, zarówno warunki przedmiotowe jak i podmiotowe.

Reasumując stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie akta zakończonego postępowania przygotowawczego, w tym także ich okładki, stanowią informacje publiczną podlegającą nieudostępnieniu"

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wyrok ten został omówiony przez gazetę "Rzeczpospolita"

Artykuł "Rzeczpospolita"


Nie bójcie sie pytac!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz