poniedziałek, 1 grudnia 2014

Co robią w Ratuszu?

Obywatele dysponują wieloma prawami, które dają im oręż do sprawowania społecznej kontroli władzy - np. poprzez zadawanie pytań administracji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej - ale też możliwość poprawiania działań administracji - np. składania skarg na działania urzędów i wniosków o  wprowadzenie zmian.
Obywatele mają prawo interesować się działaniami samorządu czy władz dlatego, że to właśnie o jakości ich życia decydują wybrane władze i aparat administracyjny. Głos obywateli może wpływać na sposób sprawowania rządów i rządzący powinni być na niego otwarci, gdyż dzięki temu realizowana polityka może być lepsza, bardziej trafna i efektywna.
Bez głosów obywateli pewne problemy nigdy nie zostałyby zauważone. Jak powiedział niegdyś Prezes Urzędu Zamówień Publicznych: „Żadna forma kontroli państwowej, nawet najlepiej zorganizowanej i realizowanej, nie zastąpi kontroli obywatelskiej, społecznej, realizowanej na co dzień. Kontrola instytucjonalna nie ma szans na dotarcie zawsze i  wszędzie tam, gdzie następuje przekroczenie przepisów. Natomiast w każdym takim przypadku mogą i powinni natychmiast reagować ci, którzy to widzą, których interes to narusza, między innymi członkowie społeczności lokalnej”.
Zgodnie z powyższym, postanowiliśmy lokalną kontrolę władzy rozpocząć od sprawdzenia co danego dnia pracy robi urzędnik.
Chcieliśmy sprawdzić co robił Burmistrz, jego zastępcy oraz dyrektor generalny miasta Chojnice.
W tym celu złożyliśmy wnioski o udzielenie informacji publicznej.

Nie jest zaskoczeniem, że odmówiono nam udostępnienia tej wiedzy, czego jednak nie poparło Samorządowe Kolegium Odwoławcze.


Zajęcia Burmistrza Miasta Chojnice 


Zajęcia Zastępców Burmistrza Miasta Chojnice


Zajęcia Dyrektora Generalnego Urzędu Miasta w Chojnicach

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz