środa, 17 grudnia 2014

Powalająca elokwencja Prokuratora

Prokuratorzy jak to prokuratorzy – nie muszą być elokwentni, ważne że są i już za to należy się szacunek.

Jednak są takie wypowiedzi (lub pisma), obok których  człowiek nie jest w stanie przejść obojętnie.

Prokurator to osoba stojąca na straży prawa , człowiek uczony, inteligentny, który w służbie i poza służbą winien strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności prokuratora lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności.

Czy zawsze?

W roku 2013, gdy zbieraliśmy materiały, z którymi mogliście się zaznajomić w poście podwojne-zycie-radcy-prawnego.html    zapytaliśmy, w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej  Prokuraturę Rejonową w Człuchowie na temat pracy Roberta Wajlonisa. 

Pytania te brzmiały:
- czy radca prawny Robert Wajlonis świadczył usługi prawne dla Prokuratury Rejonowej w Człuchowie. Jeżeli tak wnoszę o podanie w jakim okresie oraz czego konkretnie dotyczyły usługi prawne. Wnoszę również o  przedstawienie na piśmie umowy o świadczenie usług;
- czy radca prawny Robert Wajlonis, za swoje świadczenia otrzymywał wynagrodzenie. Jeżeli tak, wnoszę o podanie w jaki sposób zostało ono przekazane;
- czy kancelaria radcy prawnego Andrzeja Wieliczko świadczyła usługi prawne dla Prokuratury Rejonowej w Człuchowie. Jeżeli tak wnoszę o podanie czasookresu oraz przedstawienie umowy lub umów o świadczenie usług na piśmie;
- czy radca prawny Robert Wajlonis świadczył usługi dla Prokuratury Rejonowej w Człuchowie za pośrednictwem Kancelarii Andrzeja Wieliczko. Jeżeli tak wnoszę o podanie czasookresu oraz przedstawienie umowy o świadczenie usług na piśmie;
- czy radca prawny Robert Wajlonis reprezentował interesy Prokuratury Rejonowej w Człuchowie przed Sądem. Jeżeli tak wnoszę o podanie dat oraz sygnatur akt;
- czy Kancelaria radcy prawnego Andrzeja Wieliczko reprezentowała interesy Prokuratury Rejonowej w Człuchowie przed Sądem. Jeżeli tak wnoszę o podanie dat oraz sygnatur akt oraz nazwisko osoby reprezentującej;
- czy w imieniu Kancelarii radcy prawnego Andrzeja Wieliczko, radca prawny Robert Wajlonis reprezentował interesy Prokuratury Rejonowej w Człuchowie przed Sądem. Jeżeli tak wnoszę o podanie dat oraz sygnatur akt;
- wysokości wynagrodzenia za świadczenie usług dla Kancelarii radcy prawnego Andrzeja Wieliczko w latach 2005 do 2013, z wyszczególnieniem na lata (co do roku 2013 – podać wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2013)
- wysokości wynagrodzenia za świadczenie usług dla radcy prawnego Roberta Wajlonisa w latach 2005 do 2013, z wyszczególnieniem na lata (co do roku 2013 – podać wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2013);
- czy Robert Wajlonis świadczył usługi prawne Prokuratury Rejonowej w Człuchowie za pośrednictwem innych kancelarii prawnych. Jeżeli tak wnoszę o podanie nazw kancelarii.


Odpowiedź Prokuratora Rejonowego Tomasza Klukowskiego przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, zdjęcie poniżej


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz