środa, 10 grudnia 2014

Ministerstw rażąco narusza prawo

Ostatnio w media gorąco omawiany jest temat Ministerstwa Edukacji  Narodowej i nauczycieli.

Z naszych obserwacji wynika, iż w Ministerstwie Edukacji Narodowej, ktoś podchodzi zbyt gorliwie do niektórych spraw (przyp. listy do szkół) lub całkowicie pomija inne sprawy.

Z takim zjawiskiem i my się spotkaliśmy.

A mianowicie:
W maju 2013 r. złożyliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o udzielenie informacji publicznej odnośnie wynagrodzenia rzecznika prasowego.

Odpowiedzi nie było żadnej, Ministerstwo Edukacji Narodowej całkowicie pominęło nasz wniosek.

Złożyliśmy wiec skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrok nas zaskoczył, gdyż sąd orzekł, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rażąco naruszyło prawo:

"Bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ma to miejsce wówczas, gdy stan bezczynności jest oczywisty, widoczny nawet przy wstępnej ocenia akt sprawy." 

Jednocześnie dodać należy, iż od czasu Wyroku Sądu, Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada na nasze wnioski w sposób "błyskawiczny".

Wyrok ministerstwo rażąco narusza prawo


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza