sobota, 29 listopada 2014

Ile miasto zarobiło na psach?

Zwierzęta są nieodłącznym towarzyszem człowieka. Większość z nas ma swojego ulubieńca lub marzy, że kiedyś będzie miało psa, kota lub kanarka.

Niestety,o ile z kanarkami czy kotami nie ma problemu, to na cenzurowanym znalazły się nasze pupile w postaci psa, z racji opłaty podatku od posiadania psa. 

Zastanawiającym jest fakt, dlaczego nie ma podatku od kota, rybki czy też papugi?

Poniżej odpowiedzi Urzędu Miasta w Chojnicach w sprawie odprowadzonych podatków od posiadania psa. Jak zablokować dostęp do konta bankowego - instrukcja

W roku 2004 (od aż do maja 2010 r.), byłem współudziałowcem w 50% firmy PHP Bagietka sp. z o.o. w Chojnicach. Do stycznia 2005 r. byłem  Członkiem Zarządu w Firmie PHP Bagietka sp. z o.o. w Chojnicach.


             W dniu 19 lipca 2004 r. (data wpływu do banku 19 lipca 2004 r., nr L. dz. 705/04), wpłynęło do Banku BPH PBK SA oddział w Chojnicach odręczne pismo członka zarządu jednocześnie współudziałowca  - posiadającego również 50%  udziałów spółki PHP Bagietka sp. z o.o. w Chojnicach, Jolanty Janik a dotyczącego prośby o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich gotówkowych wypłat przez Bank z konta  firmowego PHP Bagietka sp. z o.o. dla wszystkich członków zarządu spółki. Zarządzenie to miało być utrzymane w mocy aż do odwołania.
Dowód: pismo Jolanty Janik z dnia 19 lipca 2004 r., przyjęcie pisma podpisane przez dyrektora oddziału Banku BPH SA w Chojnicach, nr pisma L. dz. 705/04, Witolda Wodowskiego.
Cytat: „Szanowni Państwo, niniejszym zwracam się z prośbą o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich gotówkowych wypłat z konta firmowego PHP Bagietka sp. z o.o. dla wszystkich Członków Zarządu Spółki. Proszę o utrzymanie tego zarządzenia w mocy aż do odwołania”.

Dyrektor chojnickiego oddziału Banku  BPH PBK SA Witold Wodowski zaakceptował to zarządzenie pomimo, iż nie spełniało ono podstawowych zasad redagowania pism urzędowych. Brak m.in. w stopce pisma - Zarządzenia Jolanty Janik wymienienia członków zarządu Spółki PHP Bagietka sp. z o.o. w Chojnicach. Jedyne nazwisko jakie się tam pojawia to nazwisko Jolanty Janik jako dyrektora sp. PHP Bagietka sp. z o.o.
Bank BPH PBK SA posiadał w swojej dokumentacji dokumenty firmy PHP Bagietka sp. z o.o., a w śród nich także wyciąg z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, w którym jasno są wymienieni wszyscy członkowie zarządu sp. PHP Bagietka sp. z o.o. w Chojnicach a mianowicie:  Jolanta Janik Dyrektor, Mariusz Janik Wicedyrektor, Magdalena Janik członek zarządu.


Pismo w/w będące Zarządzeniem dyrektora  PHP Bagietka sp. z o.o. w Chojnicach, Jolanty Janik zostało uznane przez dyrektora oddziału Banku BPH w Chojnicach Witolda Wodowskiego za prawnie skutecznym Zarządzeniem.

Dowód: pismo dyrektora oddziału Banku BPH w Chojnicach Witolda Wodowskiego z dnia 24 września 2004 r.
Cytat: „uprzejmie informuję, że P. Jolanta Janik – Dyrektor Spółki i udziałowiec w dniu 19 lipca 2004 r.  złożyła pismo obligujące Oddział Banku BPH SA w Chojnicach do wstrzymania wypłat Panu Dyrektorowi.
                                               … jeżeli Pan Dyrektor przedłoży Uchwałę  Zarządu Spółki przywracające Panu uprawnienia …. to bank będzie realizował każdą Pańską dyspozycję bez ograniczeń.”

Jolanta Janik składając takie zlecenie – zarządzenie, przekraczające wg. Kodeksu Spółek Handlowych czynności zwykłe, nie posiadała uchwały zarządu spółki PHP Bagietka sp. z o.o. w Chojnicach w tej sprawie ani też uchwały wspólników mocującej ją w tej sprawie. Zgodnie z treścią art. 199 k.c. do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich członków zarządu. Czynność jaką dokonała Jolanta Janik jest czynnością przekraczająca zakres zwykłego zarządu albowiem, członkowie zarządu pozbawieni są prawa dokonywania gotówkowych wypłat z konta firmowego PHP Bagietka sp. z o.o. na czas bliżej nie określony. Wprawdzie ustawodawca nie wprowadził definicji pojęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, jednak zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie przyjmuje się, że należą do nich z reguły takie działania, które pozbawiają członków zarządu możliwości korzystania w tym wypadku z wypłat gotówkowych na dłuższy i nieprzewidziany czas. Czynności prawne przekraczające zakres zwykłego zarządu dokonane bez koniecznej zgody wszystkich członków zarządu lub stosownej uchwały wspólników spółki są bezwzględnie z mocy prawa nieważne i nie mogą później być potwierdzone przez pozostałych członków zarządu.

W dniu 24 września 2004 r. otrzymałem z Banku BPH oddział w Chojnicach od dyrektora Witolda Wodowskiego pismo informujące o wstrzymaniu przez Bank wszelkich wypłat. Jednocześnie zostałem poinformowany, iż do wypłaty jakiejkolwiek kwoty zmuszony jestem przedstawić w tej sprawie Uchwałę Zarządu Spółki PHP Bagietka.

          Dowód: pismo dyrektora oddziału Banku BPH w Chojnicach Witolda Wodowskiego z dnia 24 września 2004 r.
Cytat: „uprzejmie informuję, że P. Jolanta Janik – Dyrektor Spółki i udziałowiec w dniu 19 lipca 2004 r.  złożyła pismo obligujące Oddział Banku BPH SA w Chojnicach do wstrzymania wypłat Panu Dyrektorowi.
                                               … jeżeli Pan Dyrektor przedłoży Uchwałę  Zarządu Spółki przywracające Panu uprawnienia …. to bank będzie realizował każdą Pańską dyspozycję bez ograniczeń.”

Wysłałem do Banku BPH w Chojnicach a także do centrali Banku wiele pism wnosząc o wyjaśnienie sytuacji. Za każdym razem odpowiedź była podobna, a mianowicie dokonanie wstrzymania wypłat z konta było możliwe za pomocą jednego zwykłego pisma  jednego z członków Zarządu sp. PHP Bagietka, natomiast do odblokowania potrzebna jest uchwała Zarządu sp. PHP Bagietka w Chojnicach. Podobnego zdania był Prezes Zarządu Banku BPH Józef Wancer.

Dowód: pismo dyrektora oddziału Banku BPH w Chojnicach Witolda Wodowskiego z dnia 20 października 2004 r. , nr L. dz. 1022/2004
Cytat: „Czynności takie, np. wyłata gotówkowa z konta firmy może być dokonana po przedłożeniu przez członka zarządu, który chce pobrać pieniądze, uchwały zarządu spółki wyrażającej na to zgodę.”

Ponadto, jak wynika z pisma Prezesa Zarządu Banku BPH Józefa Wancer z dnia 29 listopada 2004 r. nr DAW/3363/2004, także zarząd Banku BPH, pochylił się nad zarządzeniem Jolanty Janik i w pełni je zaakceptował.
Dowód: pismo Prezesa Zarządu Banku BPH Józefa Wancer z dnia 29 listopada 2004 r. nr DAW/3363/2004
Cytat: „w dniu 19 lipca 2004 r. Pani Jolanta Janik złożyła w Banku – Oddział w Chojnicach sprzeciw i zażądała natychmiastowego wstrzymania wypłat gotówkowych z konta firmowego dla wszystkich członków zarządu. „

Bank BPH SA swoim działaniem bezpodstawnie i bezprawnie zablokował mi na czas nieokreślony gotówkowy dostęp do konta.


przypadku zainteresowania Państwa oryginalnymi dokumentami związanymi z powyższym postem, proszę o informację. 

Wydatki Ratusza

W dniu dzisiejszym postanowiliśmy podać wam do wiadomości niektóre wydatki Naszego Ratusza.

Są to nie tylko koszty związane z bezpośrednim utrzymaniem budynku Urzędu Miasta Chojnice, ale też związane z organizacją imprez, kosztami telefonów i wiele innych. Poniżej wyjaśnienia i linki do dokumentów.

Faktury  za telefony służbowe UM w Chojnicach w 2011 r.

Faktury UM 2011

Rachunki za gaz   Gaz UM Ch

Koszty organizacji Dni Chojnic - Jarmarku Świętojańskiego w 2013 r.
 Dni Chojnic 2013

Koszty naprawy dróg w okresie pozimowym :

za 2010

za 2011

za 2013 r.

Koszt Urzędu Miejskiego Chojnice za ochronę obiektów przez firmę GRYF

Koszt i umowa Gryf 2011


Koszt utrzymania telefonu służbowego Roberta Wajlonisa:

za rok 2012

za rok 2013

Miesięczne koszty monitoringu miasta

koszty monitoringu

Koszty podróży służbowych w UM w Chojnicach w latach 2008 do 2013 - w załączniku wyciągi z konta UM w Chojnicach

Podróże służbowe
czwartek, 27 listopada 2014

Koszty utrzymania sądu !!!

Nadchodzi zima, a wraz z nią zwiększają się koszty utrzymania mieszkań, które dotyczą nas bezpośrednio. Są jeszcze inne koszty, które dotyczą nas pośrednio, m.in. z racji tego że płacimy podatki. Takimi kosztami są koszty utrzymania różnego rodzaju instytucji jak Urzędy, Sądy.

Sprawdziliśmy ile kosztuje miesięczne i roczne utrzymanie Sądu Rejonowego w Chojnicach.

Okazała się, że na samo ogrzewanie w roku 2013 Sąd Rejonowy w Chojnicach wydał średnio ok  12 tysięcy złotych (miesięcznie) .  Szczegółowy wykaz w plikach poniżej.

Ogrzewanie 2012

Ogrzewanie 2013

Na prąd Sąd Rejonowy w Chojnicach wydaje ponad 5 tysięcy złotych miesięcznie.

Energia elektryczna 2012

Energia elektryczna 2013

Jenak prawdziwym rekordem są wydatki związane z korespondencją blisko 500.000 zł!!!!!!!!!!
Koszt korespondencji 2011

Koszt korespondencji 2012


Budżet Sądu Rejonowego w Chojnicach na rok 2013

Kolejne podziękowania

Z dużą i nieukrywaną radością, chciałbym się z Wami podzielić dzisiejszą pocztą.

W dniu dzisiejszym otrzymałem przesyłkę, w której znalazła się Nagroda Dekady - Człowieka Witruwiańskiego  2014

 "Za szczególne osobiste zaangażowanie i pomoc w rozwoju oraz promocji projektów rowerowych, triatlonowych i biegowych na terenie Pomorza".

W tym miejscu chciałbym dodać, iż byłem współorganizatorem tegorocznej edycji "Kaszebe Runda"


5 tysięcy złotych za dojazd do pracy

Zwrot kosztów dojazdów pracownika do firmy zależy w dużej mierze od dobrej woli pracodawcy.
Zupełnie inaczej sprawa ma się w przypadku sądów.

Prawo o ustrojów sądów powszechnych - Art. 95. Miejsce zamieszkania sędziego
§ 1. Sędzia powinien mieszkać w miejscowości będącej siedzibą sądu, w którym pełni służbę.
§ 2. Prezes sądu okręgowego w stosunku do sędziego sądu rejonowego oraz sędziego sądu okręgowego, prezes sądu apelacyjnego w stosunku do sędziego tego sądu, a Minister Sprawiedliwości w stosunku do prezesa sądu okręgowego i prezesa sądu apelacyjnego, w uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na zamieszkanie sędziego w innej miejscowości.
§ 3. W razie uzyskania zgody, o której mowa w § 2, sędziemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby sądu, ustalonych na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Zwrot kosztów jednak nie przysługuje, jeżeli zmiana miejsca służbowego nastąpiła w wyniku orzeczenia kary dyscyplinarnej wymienionej w art. 109 kary dyscyplinarne, § 1 pkt 4 oraz orzeczenia sądu dyscyplinarnego o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe ze względu na powagę stanowiska.

Niekwestionowanym mistrzem w Sądzie Rejonowym w Chojnicach, jest Sędzia Marek Nadolny, którego zwrot kosztów dojazdu do pracy w roku 2012 wyniósł  5.037,07.
Z naszych materiałów wynika, że połowa Sędziów Sądu Rejonowego w Chojnicach, otrzymuje zwrot kosztów dojazdów.Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kosztów delegacji, tutaj także SSR Marek Nadolny prowadzi, uzyskał on bowiem 2.298,65 zł, co wygląda marnie w stosunku do drugiego miejsca w klasyfikacji czyli SSR Romana Sporysza – 995,04. 

środa, 26 listopada 2014

Niska wiedza czy strach przed informacją?

Poniżej, dla zainteresowanych, przedstawiam Analizę pracy odnośnie wniosków o udzielenie informacji publicznej.  W pliku cytowane są wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych nie tylko w Gdańsku lecz też w innych miastach. 

Dużym "osiągnięciem" jest stwierdzanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, iż jeden z Ministrów rażąco naruszył prawo. 

Po analizie tych wszystkich wyroków, ze smutkiem stwierdzam, że wiedza urzędników  na temat dostępu do informacji publicznej jest skrajnie niska. Zdaje też sobie sprawę z tego, że jest to poniekąd  próba obrony przez udostępnianiem informacji 

W załączniku też obszerna lista artykułów w gazetach ogólnopolskich, gdzie wyroki są cytowane. 

To jednak nie wszystkie informacje - a analizę będziemy sukcesywnie uzupełniać. Alkohol, inne używki i psychoterapeuci w Sądzie w Chojnicach

Sędzia to też człowiek.
Prawie każdy z nas nie raz spożywał alkohol, a spora liczba populacji przynajmniej raz w życiu próbowała rożnego rodzaju środków odurzających.  Podobne działanie ma też nadużywanie leków, także tych dostępnych bez recepty, jak leki przeciwbólowe.

Ważne jest czy osoba, która nas sądzi nie posiada przypadkiem różnego rodzaju nałogów mogących mieć wpływ na stan orzekania w poszczególnych sprawach.

Zapytaliśmy Sąd Rejonowy w Chojnicach czy Sędziowie tam pracujący są uzależnieni od alkoholu lub innych środków odurzających.

Zapytaliśmy też czy korzystają z porad psychoterapeutów. Wiadomym jest, iż praca sędziego może być bardzo emocjonalna, powodować różnego rodzaju stany nerwowe czy depresje.

Alkohol działa właściwie na cały organizm. Atakuje niemal wszystkie układy narządów wewnętrznych, siejąc spustoszenie w mózgu, żołądku, wątrobie, sercu, naczyniach krwionośnych i wszędzie, gdzie uda mu się dotrzeć.
Oddziałuje także na ośrodkowy układ nerwowy. Charakterystyczne jest tzw. obkurczenie mózgu, czyli korowo-podkorowe zaniki komórek nerwowych,
Problem nadużywania substancji uzależniających jest o tyle poważny, że większość osób, które ich używają nie leczy się, a nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważne ma problemy ze zdrowiem. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych rodzi szereg problemów zdrowotnych dla człowieka. Mogą być to m.in. śmiertelne zatrucia (przedawkowania), ostre i przewlekłe zaburzenia psychiczne.

Niestety pomimo poruszenia tak ważnych kwestii nie udało nam się uzyskać odpowiedzi wprost potwierdzającej czy też przeczącej. Po porostu odmówiono nam udzielenia tej informacji.

 Dlaczego?........


Co ja robię tu...


wtorek, 25 listopada 2014

Niezłomny JulekWczoraj mój syn Julian obchodził 3 urodziny. Jest to mój powód do dumy i sens życia, a jego sposób wchodzenia w życie budzi mój respekt. Chciałby się z wami podzielić moją radością z syna. Zamieszczam mały filmik mojego syna z przed roku.

Próba organizacji Wiecu - czy jak ograniczyć wolność słowa

Po złożeniu zwolnienia lekarskiego przez adw. Wojciecha Schmidta do Sądu (szczegóły w poście Przychodzi adwokat do ginekologa), złożyliśmy w Urzędzie Miasta w Chojnicach wniosek o organizację wiecu w tym temacie.

Wiec miał odbyć się na płycie Starego Rynku w Chojnicach w dniu 12 maja 2013 r.  - tytuł: "Adwokat Wojciech Schmidt - pełnomocnik Arseniusza Finstera a wiarygodność zaświadczenia lekarza ginekologa Abdullaha Shah'a wystawionego dla adwokata Wojciecha Schmidt'a, zakwestionowanego przez Sąd Rejonowy w Słupsku w sprawie sygn. akt XIV K 4/13"


  1. Wniosek został złożony do Burmistrza w dniu 6 maja 2013 r. - identyczny wniosek został złożony do Rady Miasta w Chojnicach w dniu 8 maja 2013 r.   Wniosek o wyrażenie zgody na publiczny wiec
  2. Dnia 7 maja 2013 r. otrzymaliśmy pismo z UM w Chojnicach w sprawie uzupełnienia wniosku o wyrażenie zgody na publiczny wiec        Pismo ws uzupełnienia informacji o organizacji wiecu
  3. W dniu 9 maja 2013 r. złożyliśmy szczegółowy plan wiecu  (szczególnie zachęcamy do zapoznania się z tym pismem)         SZCZEGÓŁOWY PLAN WIECU 
  4. Zgody nie otrzymaliśmy
  5. Zapytaliśmy Burmistrza Miasta Chojnice czy informował jakiekolwiek służby o próbie organizacji wiecu w dniu 12 maja 2013 r.  - odpowiedz - "Burmistrz Miasta Chojnice nie podejmował żadnych kroków"                   Kroki podjęte przez UM Chojnice ws wiecu
  6. W dniu 24 maja 2013 r. otrzymaliśmy pismo z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, informujące nas o tym, że Burmistrz Arseniusz Finster pisemnie poinformował Komendę Powiatową Policji w Chojnicach o próbie organizacji wiecu.                                                   KPP w Chojnicach informowana przez Burmistrza
  7. Dnia 6 czerwca 2013 r. (po naszych dalszych pytaniach) Burmistrz Miasta Chojnice przyznał się do informowania Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach o planowanym wiecu ale TELEFONICZNIE                    Burmistrz częściowo przyznaje się do informowania policji
  8. 17 czerwca 2013 r. Komenda Powiatowa Policji przekazuje nam zawiadomienie Burmistrz Miasta Chojnice, które wg. Burmistrza i przekazanych nam wcześniej informacji miało być zawiadomieniem telefonicznym.            Zawiadomienie Policji
  9. 26 czerwca 2013 r.  - Burmistrz (który wcześniej zapewniał, że nikogo nie informował), poinformował także Prokuraturę Rejonową w Chojnicach    Prokuratura poinformowana o wiecu
  10. lipiec 2013 r. - Burmistrz w dalszym ciągu informuje, że ani Policji ani Prokuratury nie informował o planach organizacji wiecu         Burmistrz dalej twierdzi że nikogo nie informował
W tym miejscu rodzi się wiele pytań - czy Burmistrz próbuje ukryć prawdę, czy policja i prokuratura, która przekazuje zawiadomienia kierowane przez Burmistrza, być może sama je wcześniej wytwarza?, a może żyjemy w jakimś Matrixie?
Nabuchomodozor

Dzieci to nasza przyszłość.

Ważny jest wybór imienia dla dziecka, a rodzicie kierują się najróżniejszymi kryteriami.

O ile kilka lat temu popularnymi iminami były imiona bohaterów seriali (głównie wenezuelskich tasiemców), tak teraz odczuwamy wyraźny powrót do przeszłości. Niegdyś popularne imiona takie jak Jan czy Zofia teraz wracają do łask.

Postanowiliśmy sprawdzić jak ten trend wygląda w Chojnicach. Przy okazji sprawdziliśmy "zapotrzebowanie" na bardzo stare imiona (imiona wybrane z kalendarza).

Okazała się, że w roku 2012 na 1264 nowo zarejestrowane urodzenia w mieście Chojnice  - prym wiodły Julia, Lena czy Zuzanna, a w śród chłopców: Jakub, Kacper Jan.

Statystyki te pokrywają się z imionami nadawanymi w tym samym czasie w Warszawie.

Niestety (albo i dobrze ze względu  dla dobra dziecka), nikt nie pokusił się o nadanie tak starych i jednocześnie "egzotycznych" imion jak Nabuchodonozor, Kunegunda, Arseniusz, Gamoniusz czy też Dobrawa.

Poniżej odpowiedzi z Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnicach  w w/w temacie.

Ilość zarejestrowań w 2012 r.

Najmniej popularne imiona

Najbardziej popularne imiona


poniedziałek, 24 listopada 2014

Miasto umarza zaległości

Umorzenie zaległości podatkowych

Ilu z nas składało wnioski o umorzenie różnego rodzaju zaległości w zależności od instytucji?
Ilu z nas otrzymało pozytywną „dla nas” odpowiedź?
Ile straciliśmy My  - Chojniczanie poprzez to, że Urząd Miasta w Chojnicach umorzył zaległości „wybranym”

Postanowiliśmy podjąć się odpowiedzi na powyższe pytania.

Z naszej analizy wynika, iż Urząd Miasta w Chojnicach w latach 2007 – 2008 umorzył zaległość podatkową firmie „Gabi Meble” w wysokości :   746.661,60 zł
Natomiast w roku 2011 umorzono zaległości podatkowe innym osobom i instytucjom   - lista umorzeń poniżej.
We wszystkich tym umorzeniach Urząd Miasta w Chojnicach posiłkował się stwierdzeniem „ważny interes podatnika”. Niestety nigdzie nie zostało opisane to pojęcie i jest ono uzależniane od swoistego „widzi mi się” urzędnika.W zależności od jego samopoczucia danego dania zależy czy punkt widzenia ważnego dla  Nas interesu jest tożsamy z punktem widzenia urzędnika.
Pojęcie „ważny interes podatnika” jest pojęciem nieostrym, jego treść powinna być badana w świetle okoliczności konkretnej sprawy. O jego istnieniu nie decyduje subiektywne przeświadczenie, oceny należy dokonywać na podstawie zobiektywizowanych kryteriów zgodnymi z powszechnie obowiązującą hierarchią wartości.
Wyrok WSA z 8.1.2007 r., III SA/Wa 2904/2006

Niestety nam nie powiedziano co było tym ważnym interesem podatnika, może Wam powiedzą? 


Poniżej (tradycyjne) komplet dokumentów do wglądu.

Urlop - dla każdego

 Czy my jako osoby, z podatków których są utrzymywane osoby na stanowiskach urzędniczych mamy prawo wiedzieć kiedy, jaki i kto, taki urlop otrzymuje?
Naszym zdaniem tak. 
Jednak odmiennego zdania jest Burmistrz Arseniusz Finster, który notorycznie odmawia udzielenia odpowiedzi w tej kwestii. Dotyczy to samego Burmistrza Arseniusza Finstera, jego zastępców jak i sekretarza miasta.
           
   Ten rodzaj myślenia Burmistrza Arseniusza Finstera jest mylny, czego wyrazem jest Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, nakazał on bowiem ujawnienie urlopów Roberta Wajlonisa. 
          Poniżej zapytanie, skarga i WYROK


Wyrok w sprawie Wajlonisa

Burmistrz Miasta Chojnice odmówił wydania mi żądanej informacji publicznej odnośnie
 okresowej oceny pracy osoby pełniącej funkcję publiczną tj. : Sekretarza Miasta Dyrektora Generalnego Roberta Wajlonisa.

Odmowę swoją uzasadnił tym, iż według Burmistrza taka informacja nie jest informacją publiczną. 

Informacja odnośnie okresowej oceny pracy osoby pełniącej funkcję publiczną, a taką osobą jest radca prawny Robert Wajlonis będący Sekretarzem Miasta – Dyrektorem Generalnym i jednocześnie zarządzający w imieniu Burmistrza Miasta Chojnice i Gminy Miasto Chojnice, którego  zakładem pracy  jest Urząd Miejski w Chojnicach.  Z tego względu taka okresowa ocena pracy radcy prawnego Roberta Wajlonisa stanowi informację publiczną, no chyba że Robert Wajlonis i Arseniusz Finster wstydzą się okresowej oceny pracy Roberta Wajlonisa, który  często jest widywany na swoich prywatnych fuchach jako pełnomocnik stron postępowania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach, zamiast być w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i pilnować pracy, a to z kolei jest ważne zadanie dla Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, aby zbadać za co tak naprawdę ten człowiek dostaje publiczne pieniądze od mieszkańców Chojnic skoro i tak praktycznie często opuszcza miejsce pracy albo też często w ogóle nie przychodzi do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, a mimo to średnio zarabia ponad 8000,00 zł netto na miesiąc, w ostatnim czasie i nikt nie wie tak naprawdę za co (???) również dostał nagrodę w wysokości 4000 brutto, a nawet ustawił się w kolejce do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wystawił rękę po 490 zł jakby cierpiał wielką biedę, a sądząc po takiej postawie to pewnie też ustawiłby się w kolejce po lizaki, jakby za darmo rozdawali…. Przykre, ale tak właśnie dzieje się w Chojnicach, w mieście zarządzanym przez Burmistrza Arseniusza Finstera. 

Złożyliśmy skargę w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który w pełni poparł nasz wniosek i nakazał Burmistrzowi Miasta Chojnice udostępnienie tej informacji. 

Poniżej scan wszystkich dokumentów w tej sprawie. 


Wniosek do UM Chojnice o inf publiczną ws oceny pracy Roberta Wajlonisa

Odpowiedź - odmowa UM w Chojnicach ws okresowej oceny pracy Roberta Wajlonisa

Skarga do WSA na bezczynność Burmistrza Miasta Chojnice

Odpowiedź Burmistrza na skargę do WSA

WYROK WSA WS. OKRESOWEJ OCENY PRACY ROBERTA WAJLONISA

Janik kontra Finster


sobota, 22 listopada 2014

Klęska żywiołowa w Chojnicach

Klęska żywiołowa jako ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi. Powoduje ono również wysokie straty w gospodarce człowieka, może przemodelować stan przyrody, a nawet zagrażać życiu ludzkiemu.

Postanowiliśmy sprawdzić jak miasto Chojnice jest przygotowane na rożnego rodzaju klęski żywiołowe i inne zjawiska, które mogą zagrozić naszemu miastu w sposób  także pośredni. 

Wiadomo jest iż niszczenie raf koralowych czy topnienie lodowców nie dotyczy bezpośrednio Chojnic, jednak w skrajnych przepadkach możemy odczuć skutki tego typu kataklizmów. 

Okazuje się, że miasto Chojnice ma przygotowany plan na wypadek powodzi, w innych przypadkach uzyskana odpowiedz ograniczała się do stwierdzenia "zjawisko mało prawdopodobne" co jednak oznacza, że nie jest wykluczone. 

Poniżej odpowiedzi Urzędu Miasta Chojnice na pytanie,  "Jak jesteście przygotowani na...."

Deszcz meteorytów

Dzikie zwierzęta

Emisja gazów cieplarnianych

Kontakt z cywilizacją pozaziemską 

Migracje ludności

Niedobór tlenu w oceanach 

Niedobór wody w mieście

Niszczenie raf koralowych

Plan miasta na wypadek powodzi

Powódź

Promieniowanie radiowe

Topnienie lodu

Wycinka lasów 

Wzrost liczby ludności 

Dziura ozonowa 

STÓWKA - na początek weekendu

piątek, 21 listopada 2014

Przychodzi adwokat do ginekologa

Przychodzi adwokat do ginekologa

1.      Arseniusz Finster składa pozew do Sądu w sprawie karnej  przeciwko Mariuszowi Janikowi – sprawa odbywa się w Sądzie Rejonowym w   Słupsku, sygn.. akt XIV K 4/13

2.      Pełnomocnikiem Arseniusz Finstera w w/w sprawie jest adwokat Wojciech Schmidt – jednocześnie pełniący w Urzędzie Miasta w Chojnicach obsługę prawną i pobierając za to 5.000 zł miesięcznie (stan na dzień 23 maja 2012 r. ).

3.      Tuż przed rozprawą  w dniu 22 marca 2013 r. (której termin wyznaczony został blisko 3 miesiące wcześniej) adw. Wojciech Schmidt, złożył zwolnienie lekarskie z jednostką chorobową mówiącą o tym, iż posiada zapalenie płuc.

4.      Zaświadczenie zostało podpisane przez   lekarza sądowego , ginekologa (!), położnika Abdullaha Shaha.
Wiedział iż potrzebuje to zaświadczenie tylko z tego powodu , że miał kolizję ze sprawą przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku.

5.      Z Pisma Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku wprost wynika, że adw. Wojciech Schmidt stawił się w dniu 22 marca 2013 roku w tamtejszym Sądzie , gdzie brał udział jako pełnomocnik w sprawie gospodarczej sygn. akt V GC 1058/12 .

Zatem:
 adw. Wojciech Schmidt z rozmysłem wprowadził Sąd Rejonowy w Słupsku w błąd, zwyczajnie oszukał Sędziego, że jest chory i ma zapalenie płuc, bowiem w dniu 12 marca 2013 roku, kiedy było wystawiane to zaświadczenie lekarza sądowego przez ginekologa (!), położnika Abdullaha Shaha, wiedział iż potrzebuje to zaświadczenie tylko z tego powodu , że miał kolizję ze sprawą przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku i powołując się na rzekomą chorobę dożył do tego, aby wyłudzić zaświadczenie od lekarza sądowego, które miało jedynie posłużyć adwokatowi Schmidtowi w zniesieniu terminu rozprawy w dniu 22 marca 2013 roku przed Sądem Rejonowym w Słupsku .

W dniu 16 września 2013 r. złożyłem do Sądu Rejonowego w Człuchowie :
Wniosek   o zawezwanie adw. Wojciecha Schmidta do próby ugodowej.
Zależało mi na tym aby zarówno adwokat Wojciech Schmidt jak i lekarz ginekolog przeprosili sędziów, mnie a także i cały wymiar sprawiedliwości za swoje podstępne działanie.
Adw. Wojciech Schmidt  a miał to uczynić słowami:

  Ja, Wojciech Schmidt adwokat z Izby Adwokackiej w Koszalinie reprezentujący interesy Burmistrza Miasta Chojnice doktora Arseniusza Finstera przepraszam Pana SSR Ryszarda Błenckiego oraz (tutaj należy wymienić wszystkich uczestników ugody wymienionych w zawezwaniu do próby ugodowej), a także szczerze przepraszam Pana Mariusza Janika zamieszkałego: Charzykowy, ul. Długa 105 i dzisiaj tego żałuję , że przyjąłem zlecenie od Arseniusza Finstera Burmistrza Miasta Chojnice i sporządziłem przeciwko Mariuszowi Janikowi prywatny akt oskarżenia i to był mój błąd, ponieważ uwiedziony chęcią szybkiego zysku, pogodni za mamoną i będąc suto wynagrodzonym za „judaszowe srebrniki” zaprzedałem siebie i swoją duszę, jednocześnie przy tym tak haniebnie opluwając powagę Sądu i godność Sędziego w osobie Pana SSR Ryszarda Błenckiego Sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku, w ten sposób, że ja mężczyzna adwokat Wojciech Schmidt przedłożyłem Zaświadczenie lekarza sądowego Nr 7/2013 z dnia 13 marca 2013 roku wystawione przez arabskiego lekarza sądowego ginekologa, położnika Abdullaha Shah’a o moim ciężkim stanie zdrowia i niemożliwości mojego stawiennictwa w Sądzie Rejonowym w Słupsku na rozprawie w dniu 22 marca 2013 roku, a potem jak  to zostało wykazane przez Pana Mariusza Janika , na podstawie pisma Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2013 roku znak : Adm.0102-7/13, chociaż przed Sądem Rejonowym w Słupsku twierdziłem, że jest obłożnie chory i nie mogę stawić się na rozprawę w dniu 22 marca 2013 roku w Sądzie Rejonowym w Słupsku do sprawy sygn. akt XIV K 4/13 z powodu zapalenia płuc (jednostka chorobowa J18) , na co przedłożyłem owe zaświadczenie od lekarza sądowego wystawione przez arabskiego lekarza ginekologa, położnika Abdullaha Shah’a, to jednak w tym samym dniu, tj. w dniu 22 marca 2013 roku z powodzeniem występowałem przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku jako pełnomocnik do innej sprawy cywilnej, gospodarczej zarejestrowanej pod sygn. akt V GC 1058/12, czego nie wiedział mój Mandant doktor Arseniusz Finster Burmistrz Miasta Chojnice, który za prowadzoną przeze mnie obsługę prawną Gminy Miasto Chojnice z publicznych pieniędzy już od wielu lat wypłaca mi co miesiąc 5000 złotych brutto !!!!” ,
pogrążony we wstydzie adwokat Wojciech Schmidt

Z kolei  M. Abdullah Shah lekarz ginekolog, położnik miał złożyć oświadczenie następującej treści:
 „ Ja, M. Abdullah Shah, lekarz ginekolog, położnik, lekarz sądowy uroczyście wszystkim przyrzekam, że już nigdy więcej nie będę świadczył żadnych usług medycznych na rzecz mężczyzny adwokata Wojciecha Schmidta, gdyż teraz tego żałuję , a przeprowadzone w dniu 13 marca 2013 roku badanie adwokata Wojciecha Schmidta , które osobiście przeprowadziłem, było dla mnie przykrym doznaniem .  ”
M. Abdullah Shah, lekarz ginekolog, położnik .

                       
Sąd Okręgowy w Słupsku, Postanowieniem uznał, iż:   
zaświadczenie lekarskie jest ważne, a „stawienie się pełnomocnika w Sądzie Rejonowym w Gdańsku może co najwyżej nasuwać wątpliwości co do zdolności uczestniczenia  w sprawie”
Janik - Doctor honoris causa


"Dlaczego Pilacki przegrał walkę?"


czwartek, 20 listopada 2014

Czy w ratuszu odbywają się libacje alkoholowe?

Takie pytanie zadaliśmy ponad rok temu Burmistrzowi Miasta Chojnice, Arseniuszowi Finsterowi.

Zadaliśmy też pytanie Straży Miejskiej w Chojnicach - czy Burmistrz Arseniusz Finster wykorzystywał samochody służbowe Straży Miejskiej do swoich prywatnych celów, m.in. przewożenia kolegów.

Uzyskane odpowiedzi są ..... zastanawiające.

Po pytaniu czy w Ratuszu odbywają się libacje alkoholowe odpowiedzią było stwierdzenie:
 "Urząd miejski nie posiada... dokumentów w tym zakresie"

Przy pytaniu o wykorzystywaniu do celów prywatnych samochodów straży miejskiej -
 odpowiedź:  "Prywatne sprawy nie są informacją publiczną. "


Sami oceńcie.

Wniosek do Straży Miejskiej ws wykorzystywania samochodów SM do celów prywatnych

Odpowiedz ws Straży Miejskiej 


Wniosek do Burmistrza Miasta Chojnice ws libacji alkoholowych

Odpowiedź burmistrza ws libacji w ratuszu

Złóż życzenia urodzinowe sędziemu w Chojnicach

Dla wszystkich, którzy chcieliby złożyć  życzenia urodzinowe wybranemu sędziemu SR w Chojnicach, a może i wszystkim, poniżej podajemy daty urodzenia. Niestety w tym roku już się nie uda ale pierwsze życzenia urodzinowe dla jednego z sędziów złożymy  11 lutego przyszłego roku. 


Daty urodzenia sędziów SR w Chojnicach - LISTA

Moje "proste" życie


środa, 19 listopada 2014

Miasto dziękuje Janikowi

Mariusz Janik w mieście Chojnice  wykazał się szerokimi działaniami na rzecz osób prywatnych, przedszkoli, szkół, instytucji i wiele innych.
W wielu otrzymanych podziękowaniach określany był m. in. :mianem osoby wrażliwej na potrzeby innych, organizatora różnorodnych przedsięwzięć, festynów, czynnie angażował się w szereg prac na rzecz dzieci, regularnie i bezinteresownie wpierał Socjoterapeutyczną Świetlicę im. św. Franciszka. Dał się poznać jako pełen inicjatywy przedsiębiorca o wielkim sercu i wrażliwości na potrzeby społecznej, pomagał rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
W taki właśnie sposób wypowiadali się o Mariuszu Janiku:


- Straż Miejska Chojnice   
   Burmistrz miasta Chojnice dr Arseniusz Finster


- Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach- Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Chojnicach


- Zarząd Powiatowego SLD w Chojnicach
- Poseł na Sejm RP Jacek Kowalik- Promocja Regionu Chojnickiego – Prezes Roman Guzelak
- Chojnicki Dom Kultury 


- Bank BPH oddział Chojnice

- Emilia Kalitta – dziennikarz TVN 24- Park Wodny Chojnice – Prezes Mariusz Paluch


-
„Życie Chojnic i okolic” – p.o. redaktor naczelny Tadeusz Galec


 - „Gazeta Pomorska” – Maria Eichler

„Czas Chojnic”

Poniżej link do wszystkich podziękowań w formie jpg.,  dla nie lubiących czytać Filmik.