piątek, 21 listopada 2014

Przychodzi adwokat do ginekologa

Przychodzi adwokat do ginekologa

1.      Arseniusz Finster składa pozew do Sądu w sprawie karnej  przeciwko Mariuszowi Janikowi – sprawa odbywa się w Sądzie Rejonowym w   Słupsku, sygn.. akt XIV K 4/13

2.      Pełnomocnikiem Arseniusz Finstera w w/w sprawie jest adwokat Wojciech Schmidt – jednocześnie pełniący w Urzędzie Miasta w Chojnicach obsługę prawną i pobierając za to 5.000 zł miesięcznie (stan na dzień 23 maja 2012 r. ).

3.      Tuż przed rozprawą  w dniu 22 marca 2013 r. (której termin wyznaczony został blisko 3 miesiące wcześniej) adw. Wojciech Schmidt, złożył zwolnienie lekarskie z jednostką chorobową mówiącą o tym, iż posiada zapalenie płuc.

4.      Zaświadczenie zostało podpisane przez   lekarza sądowego , ginekologa (!), położnika Abdullaha Shaha.
Wiedział iż potrzebuje to zaświadczenie tylko z tego powodu , że miał kolizję ze sprawą przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku.

5.      Z Pisma Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku wprost wynika, że adw. Wojciech Schmidt stawił się w dniu 22 marca 2013 roku w tamtejszym Sądzie , gdzie brał udział jako pełnomocnik w sprawie gospodarczej sygn. akt V GC 1058/12 .

Zatem:
 adw. Wojciech Schmidt z rozmysłem wprowadził Sąd Rejonowy w Słupsku w błąd, zwyczajnie oszukał Sędziego, że jest chory i ma zapalenie płuc, bowiem w dniu 12 marca 2013 roku, kiedy było wystawiane to zaświadczenie lekarza sądowego przez ginekologa (!), położnika Abdullaha Shaha, wiedział iż potrzebuje to zaświadczenie tylko z tego powodu , że miał kolizję ze sprawą przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku i powołując się na rzekomą chorobę dożył do tego, aby wyłudzić zaświadczenie od lekarza sądowego, które miało jedynie posłużyć adwokatowi Schmidtowi w zniesieniu terminu rozprawy w dniu 22 marca 2013 roku przed Sądem Rejonowym w Słupsku .

W dniu 16 września 2013 r. złożyłem do Sądu Rejonowego w Człuchowie :
Wniosek   o zawezwanie adw. Wojciecha Schmidta do próby ugodowej.
Zależało mi na tym aby zarówno adwokat Wojciech Schmidt jak i lekarz ginekolog przeprosili sędziów, mnie a także i cały wymiar sprawiedliwości za swoje podstępne działanie.
Adw. Wojciech Schmidt  a miał to uczynić słowami:

  Ja, Wojciech Schmidt adwokat z Izby Adwokackiej w Koszalinie reprezentujący interesy Burmistrza Miasta Chojnice doktora Arseniusza Finstera przepraszam Pana SSR Ryszarda Błenckiego oraz (tutaj należy wymienić wszystkich uczestników ugody wymienionych w zawezwaniu do próby ugodowej), a także szczerze przepraszam Pana Mariusza Janika zamieszkałego: Charzykowy, ul. Długa 105 i dzisiaj tego żałuję , że przyjąłem zlecenie od Arseniusza Finstera Burmistrza Miasta Chojnice i sporządziłem przeciwko Mariuszowi Janikowi prywatny akt oskarżenia i to był mój błąd, ponieważ uwiedziony chęcią szybkiego zysku, pogodni za mamoną i będąc suto wynagrodzonym za „judaszowe srebrniki” zaprzedałem siebie i swoją duszę, jednocześnie przy tym tak haniebnie opluwając powagę Sądu i godność Sędziego w osobie Pana SSR Ryszarda Błenckiego Sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku, w ten sposób, że ja mężczyzna adwokat Wojciech Schmidt przedłożyłem Zaświadczenie lekarza sądowego Nr 7/2013 z dnia 13 marca 2013 roku wystawione przez arabskiego lekarza sądowego ginekologa, położnika Abdullaha Shah’a o moim ciężkim stanie zdrowia i niemożliwości mojego stawiennictwa w Sądzie Rejonowym w Słupsku na rozprawie w dniu 22 marca 2013 roku, a potem jak  to zostało wykazane przez Pana Mariusza Janika , na podstawie pisma Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2013 roku znak : Adm.0102-7/13, chociaż przed Sądem Rejonowym w Słupsku twierdziłem, że jest obłożnie chory i nie mogę stawić się na rozprawę w dniu 22 marca 2013 roku w Sądzie Rejonowym w Słupsku do sprawy sygn. akt XIV K 4/13 z powodu zapalenia płuc (jednostka chorobowa J18) , na co przedłożyłem owe zaświadczenie od lekarza sądowego wystawione przez arabskiego lekarza ginekologa, położnika Abdullaha Shah’a, to jednak w tym samym dniu, tj. w dniu 22 marca 2013 roku z powodzeniem występowałem przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku jako pełnomocnik do innej sprawy cywilnej, gospodarczej zarejestrowanej pod sygn. akt V GC 1058/12, czego nie wiedział mój Mandant doktor Arseniusz Finster Burmistrz Miasta Chojnice, który za prowadzoną przeze mnie obsługę prawną Gminy Miasto Chojnice z publicznych pieniędzy już od wielu lat wypłaca mi co miesiąc 5000 złotych brutto !!!!” ,
pogrążony we wstydzie adwokat Wojciech Schmidt

Z kolei  M. Abdullah Shah lekarz ginekolog, położnik miał złożyć oświadczenie następującej treści:
 „ Ja, M. Abdullah Shah, lekarz ginekolog, położnik, lekarz sądowy uroczyście wszystkim przyrzekam, że już nigdy więcej nie będę świadczył żadnych usług medycznych na rzecz mężczyzny adwokata Wojciecha Schmidta, gdyż teraz tego żałuję , a przeprowadzone w dniu 13 marca 2013 roku badanie adwokata Wojciecha Schmidta , które osobiście przeprowadziłem, było dla mnie przykrym doznaniem .  ”
M. Abdullah Shah, lekarz ginekolog, położnik .

                       
Sąd Okręgowy w Słupsku, Postanowieniem uznał, iż:   
zaświadczenie lekarskie jest ważne, a „stawienie się pełnomocnika w Sądzie Rejonowym w Gdańsku może co najwyżej nasuwać wątpliwości co do zdolności uczestniczenia  w sprawie”
1 komentarz:

  1. W mojej opinii adwokaci z kancelarii Chmurski i Trzebiatowski www.chmurski.com.pl/ to świetni fachowcy. Z miejsca wiedzą, jakie działania podjąć, by odnieść końcowy sukces.

    OdpowiedzUsuń