poniedziałek, 17 listopada 2014

Ile lat ma sędzia?

         Nasze życie, działalność i funkcjonowanie  opiera się w dużej mierze  na wiedzy jaką posiadamy bądź też chcemy posiadać. 

Bywa, że do uzyskania potrzebnych informacji potrzebujemy pewnych prawnych regulacji. 

Dzisiaj skupimy się na tym ile lat ma sędzia.

W styczniu 2013 r. złożyliśmy do Sądu Rejonowego w Chojnicach wniosek o udzielenie informacji publicznej w kwestii daty urodzenia poszczególnych sędziów Sądu Rejonowego w Chojnicach. 

Odmówiono nam udzielenia tej informacji, a Sąd Okręgowy podtrzymał tę decyzję. W odmowie opierano się m.in. na prywatności osoby sędziego. 

Ale czy sędzia jest osobą prywatną? Poniekąd tak, lecz pamiętajmy, że aby uzyskać statut sędziego w polskim wymiarze sprawiedliwości, taki kandydat na sędziego powinien, spośród wielu wymogów, spełniać także wymóg wiekowy. To samo dotyczy przy przechodzeniu takiego sędziego w stan spoczynku. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w pełni poparł naszą argumentację czego odzwierciedleniem są liczne wyroki w tej i podobnych sprawach. 

Poniżej zamieszczamy link do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2013 r., sygn akt II SA/Gd 164/13, odnośnie daty urodzenia Sędziego SR  w Chojnicach Romana Sporysza

https://drive.google.com/file/d/0B0W7uhJwxLYYazI5Njl1cHZoSVE/view?usp=sharing


Informacja uzyskana po Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

Data urodzenia SSR Romana Sporysza


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz