poniedziałek, 24 listopada 2014

Miasto umarza zaległości

Umorzenie zaległości podatkowych

Ilu z nas składało wnioski o umorzenie różnego rodzaju zaległości w zależności od instytucji?
Ilu z nas otrzymało pozytywną „dla nas” odpowiedź?
Ile straciliśmy My  - Chojniczanie poprzez to, że Urząd Miasta w Chojnicach umorzył zaległości „wybranym”

Postanowiliśmy podjąć się odpowiedzi na powyższe pytania.

Z naszej analizy wynika, iż Urząd Miasta w Chojnicach w latach 2007 – 2008 umorzył zaległość podatkową firmie „Gabi Meble” w wysokości :   746.661,60 zł
Natomiast w roku 2011 umorzono zaległości podatkowe innym osobom i instytucjom   - lista umorzeń poniżej.
We wszystkich tym umorzeniach Urząd Miasta w Chojnicach posiłkował się stwierdzeniem „ważny interes podatnika”. Niestety nigdzie nie zostało opisane to pojęcie i jest ono uzależniane od swoistego „widzi mi się” urzędnika.W zależności od jego samopoczucia danego dania zależy czy punkt widzenia ważnego dla  Nas interesu jest tożsamy z punktem widzenia urzędnika.
Pojęcie „ważny interes podatnika” jest pojęciem nieostrym, jego treść powinna być badana w świetle okoliczności konkretnej sprawy. O jego istnieniu nie decyduje subiektywne przeświadczenie, oceny należy dokonywać na podstawie zobiektywizowanych kryteriów zgodnymi z powszechnie obowiązującą hierarchią wartości.
Wyrok WSA z 8.1.2007 r., III SA/Wa 2904/2006

Niestety nam nie powiedziano co było tym ważnym interesem podatnika, może Wam powiedzą? 


Poniżej (tradycyjne) komplet dokumentów do wglądu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz