sobota, 29 listopada 2014

Jak zablokować dostęp do konta bankowego - instrukcja

W roku 2004 (od aż do maja 2010 r.), byłem współudziałowcem w 50% firmy PHP Bagietka sp. z o.o. w Chojnicach. Do stycznia 2005 r. byłem  Członkiem Zarządu w Firmie PHP Bagietka sp. z o.o. w Chojnicach.


             W dniu 19 lipca 2004 r. (data wpływu do banku 19 lipca 2004 r., nr L. dz. 705/04), wpłynęło do Banku BPH PBK SA oddział w Chojnicach odręczne pismo członka zarządu jednocześnie współudziałowca  - posiadającego również 50%  udziałów spółki PHP Bagietka sp. z o.o. w Chojnicach, Jolanty Janik a dotyczącego prośby o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich gotówkowych wypłat przez Bank z konta  firmowego PHP Bagietka sp. z o.o. dla wszystkich członków zarządu spółki. Zarządzenie to miało być utrzymane w mocy aż do odwołania.
Dowód: pismo Jolanty Janik z dnia 19 lipca 2004 r., przyjęcie pisma podpisane przez dyrektora oddziału Banku BPH SA w Chojnicach, nr pisma L. dz. 705/04, Witolda Wodowskiego.
Cytat: „Szanowni Państwo, niniejszym zwracam się z prośbą o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich gotówkowych wypłat z konta firmowego PHP Bagietka sp. z o.o. dla wszystkich Członków Zarządu Spółki. Proszę o utrzymanie tego zarządzenia w mocy aż do odwołania”.

Dyrektor chojnickiego oddziału Banku  BPH PBK SA Witold Wodowski zaakceptował to zarządzenie pomimo, iż nie spełniało ono podstawowych zasad redagowania pism urzędowych. Brak m.in. w stopce pisma - Zarządzenia Jolanty Janik wymienienia członków zarządu Spółki PHP Bagietka sp. z o.o. w Chojnicach. Jedyne nazwisko jakie się tam pojawia to nazwisko Jolanty Janik jako dyrektora sp. PHP Bagietka sp. z o.o.
Bank BPH PBK SA posiadał w swojej dokumentacji dokumenty firmy PHP Bagietka sp. z o.o., a w śród nich także wyciąg z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, w którym jasno są wymienieni wszyscy członkowie zarządu sp. PHP Bagietka sp. z o.o. w Chojnicach a mianowicie:  Jolanta Janik Dyrektor, Mariusz Janik Wicedyrektor, Magdalena Janik członek zarządu.


Pismo w/w będące Zarządzeniem dyrektora  PHP Bagietka sp. z o.o. w Chojnicach, Jolanty Janik zostało uznane przez dyrektora oddziału Banku BPH w Chojnicach Witolda Wodowskiego za prawnie skutecznym Zarządzeniem.

Dowód: pismo dyrektora oddziału Banku BPH w Chojnicach Witolda Wodowskiego z dnia 24 września 2004 r.
Cytat: „uprzejmie informuję, że P. Jolanta Janik – Dyrektor Spółki i udziałowiec w dniu 19 lipca 2004 r.  złożyła pismo obligujące Oddział Banku BPH SA w Chojnicach do wstrzymania wypłat Panu Dyrektorowi.
                                               … jeżeli Pan Dyrektor przedłoży Uchwałę  Zarządu Spółki przywracające Panu uprawnienia …. to bank będzie realizował każdą Pańską dyspozycję bez ograniczeń.”

Jolanta Janik składając takie zlecenie – zarządzenie, przekraczające wg. Kodeksu Spółek Handlowych czynności zwykłe, nie posiadała uchwały zarządu spółki PHP Bagietka sp. z o.o. w Chojnicach w tej sprawie ani też uchwały wspólników mocującej ją w tej sprawie. Zgodnie z treścią art. 199 k.c. do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich członków zarządu. Czynność jaką dokonała Jolanta Janik jest czynnością przekraczająca zakres zwykłego zarządu albowiem, członkowie zarządu pozbawieni są prawa dokonywania gotówkowych wypłat z konta firmowego PHP Bagietka sp. z o.o. na czas bliżej nie określony. Wprawdzie ustawodawca nie wprowadził definicji pojęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, jednak zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie przyjmuje się, że należą do nich z reguły takie działania, które pozbawiają członków zarządu możliwości korzystania w tym wypadku z wypłat gotówkowych na dłuższy i nieprzewidziany czas. Czynności prawne przekraczające zakres zwykłego zarządu dokonane bez koniecznej zgody wszystkich członków zarządu lub stosownej uchwały wspólników spółki są bezwzględnie z mocy prawa nieważne i nie mogą później być potwierdzone przez pozostałych członków zarządu.

W dniu 24 września 2004 r. otrzymałem z Banku BPH oddział w Chojnicach od dyrektora Witolda Wodowskiego pismo informujące o wstrzymaniu przez Bank wszelkich wypłat. Jednocześnie zostałem poinformowany, iż do wypłaty jakiejkolwiek kwoty zmuszony jestem przedstawić w tej sprawie Uchwałę Zarządu Spółki PHP Bagietka.

          Dowód: pismo dyrektora oddziału Banku BPH w Chojnicach Witolda Wodowskiego z dnia 24 września 2004 r.
Cytat: „uprzejmie informuję, że P. Jolanta Janik – Dyrektor Spółki i udziałowiec w dniu 19 lipca 2004 r.  złożyła pismo obligujące Oddział Banku BPH SA w Chojnicach do wstrzymania wypłat Panu Dyrektorowi.
                                               … jeżeli Pan Dyrektor przedłoży Uchwałę  Zarządu Spółki przywracające Panu uprawnienia …. to bank będzie realizował każdą Pańską dyspozycję bez ograniczeń.”

Wysłałem do Banku BPH w Chojnicach a także do centrali Banku wiele pism wnosząc o wyjaśnienie sytuacji. Za każdym razem odpowiedź była podobna, a mianowicie dokonanie wstrzymania wypłat z konta było możliwe za pomocą jednego zwykłego pisma  jednego z członków Zarządu sp. PHP Bagietka, natomiast do odblokowania potrzebna jest uchwała Zarządu sp. PHP Bagietka w Chojnicach. Podobnego zdania był Prezes Zarządu Banku BPH Józef Wancer.

Dowód: pismo dyrektora oddziału Banku BPH w Chojnicach Witolda Wodowskiego z dnia 20 października 2004 r. , nr L. dz. 1022/2004
Cytat: „Czynności takie, np. wyłata gotówkowa z konta firmy może być dokonana po przedłożeniu przez członka zarządu, który chce pobrać pieniądze, uchwały zarządu spółki wyrażającej na to zgodę.”

Ponadto, jak wynika z pisma Prezesa Zarządu Banku BPH Józefa Wancer z dnia 29 listopada 2004 r. nr DAW/3363/2004, także zarząd Banku BPH, pochylił się nad zarządzeniem Jolanty Janik i w pełni je zaakceptował.
Dowód: pismo Prezesa Zarządu Banku BPH Józefa Wancer z dnia 29 listopada 2004 r. nr DAW/3363/2004
Cytat: „w dniu 19 lipca 2004 r. Pani Jolanta Janik złożyła w Banku – Oddział w Chojnicach sprzeciw i zażądała natychmiastowego wstrzymania wypłat gotówkowych z konta firmowego dla wszystkich członków zarządu. „

Bank BPH SA swoim działaniem bezpodstawnie i bezprawnie zablokował mi na czas nieokreślony gotówkowy dostęp do konta.


przypadku zainteresowania Państwa oryginalnymi dokumentami związanymi z powyższym postem, proszę o informację. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz