niedziela, 8 listopada 2015

Bagietka .. blokada informacji

Na wypadek, gdyby mnie ktoś zapytał, czy nie wiedziałam sam o 720.000 zł zgromadzonych na czynsz w 2009 r. na kontach spółki Bagietka ? ..

.. to odpowiadam:
 Nie .. nie wiedziałem !!!!
... gdyż :

1. Permanentnie odmawiano mi jakiejkolwiek informacji dotyczącej spółki tłumacząc na różne sposoby, mimo że byłem udziałowcem w 50 % w spółce Bagietka.

2. prezentuje poniżej pismo jakie do mnie wystosowała PHP Bagietka w dniu 30 marzec 2009 roku w którym zarząd spółki, Jolanta Janik ( była żona ) i Magdalena Janik ( córka ) odmawiają mi udzielenia informacji dotyczącej spółki Bagietka.

3. Należy przy tym zwrócić uwagę, że autorem pisma jest jedynie była żona, Jolanta Janik, która wykorzystała pozostawione w spółce przez córkę inblancko podpisy.

4. gdyby podpisywała to córka, to również pierwszą stronę pisma by parafowała a takiej parafy nie ma.

5. Ani Magdalena Janik ani Jolanta Janik, a to sprawdziłem nigdy nie podpisywali się z lewej strony pisma a z prawej było to zatem nieopatrznie przez córkę której mama Jolanta Janik, podsunęła stos pustych kartek do podpisu, podpisane.

Gdyby córka Magdalena tak wspaniałomyślnie współpracowała ze swoją mamą Jolantą Janik to ta pod dokonaniu transakcji zakupu ode mnie udziałów w spółce czyli Jolanta Janik nie wyrzucała by jej .. córki Magdaleny z tak lukratywnej posady członka zarządu spółki Bagietka.

A to uczyniła !!!

Jolanta Janik zrobiła to tak perfidnie, że wyrzucając ją z członka zarządu sama wpisała się w jej miejsce, mimo, że już jako członek zarządu w spółce Bagietka figurowała.

Zrobiła to tak

1. Dyrektor Jolanta Małgorzata Janik
2. Dyrektor zarządzający Jolanta Janik
3. Wicedyrektor Krzysztof Agacki ( obecnie mąż Jolanty Janik )

Jolanta Małgorzata Janik i Jolanta Janik to te same osoby. Jolanta Janik ma na drugie imię Małgorzata.
To nic, że jest to następny przewał. 
Jeden więcej, jeden mniej .. ważne że celu dopięła .... a czas to zweryfikuje ...


Co do poruszanych kwestii mojego wyroku jakobym działał na szkodę spółki, to z dzisiejszego punku widzenia sam wyrok jest zwykłym prawniczym gniotem będącym jednym z elementów mających mnie zmusić do sprzedaży udziałów w spółce Bagietka Jolancie Janik i udziałów w nieruchomości położonej przy Al. Bayeux 12 w Chojnicach radcy prawnemu Krzysztofowi Podniesińskiemu.

Sprawę tego wyroku również szczegółowo przedstawię, jakie to tam przewały odchodziły aby mnie skazać.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz