poniedziałek, 16 listopada 2015

Adam Gogacz a problem niepełnosprawnych

Proszę Państwa, 

zwracam się do wszystkich o wypowiedzenie się oraz nagłośnienie problemu wielu wielu osób niepełnosprawnych. Temat poruszył Nasz serdeczny niepełnosprawny kolega redaktor z Gazety Bałtyckiej .
Nie zasypujmy gruszek w popiele i działajmy wspólnie, wymagajmy już teraz, tego co należy się nam od dawna od rządu starego od starego premiera, a tym bardziej nowego rządu i nowej Pani Premier !
                                   Popieram Adam Gogacz

Oto petycja naszego kolegi redaktora Bronisława Waśniewskiego !

Bronisław Waśniewski Ciechorski   
Gdynia, dnia 16.11.2015 roku
Ul. Legionów 107/M/m 1 , 81-472 Gdynia
Telefon : + 48 505144022
E-mail : wasniewski1945@o2.pl

Prezes Rady Ministrów  
Premier Beata Szydło
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3
kontakt@kprm.gov.pl

Petycja

O zrównanie kwoty Renty Socjalnej z kwotą minimalnego  wynagrodzenia
 Na podstawie ustawy o  petycjach (USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
1) i art. 221&1 kpa składam petycja w przedmiocie :

 1)  Zrównania kwoty Renty Socjalnej z kwotą minimalnego wynagrodzenia .

Uzasadnienie

Przeprowadzenie zmian w sposobie naliczania Renty Socjalnej węże się  z
koniecznością zmiany Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych .

Stan obecny :

1. Renta Socjalna wynosi 740 zł /brutto , po potrąceniu podatku dochodowego i
składki na Ubezpieczenie Zdrowotne kwota do wypłaty to : 643.02 zł .

2. Wedle w/w kwota dzienna stawka na wyżywienie wynosi : 20.74 zł.

Do renty socjalnej uprawnione są osoby niepełnosprawne, wymagające
stałej opieki i stałej pomocy drugiej osoby.
wymagające specjalistycznej rehabilitacji , leków, często są to leki bardzo drogie.
Mają potrzeby jak każdy zdrowy człowiek tj. : uczestnictwo w życiu
społecznym , pójście do kina ze znajomymi itp..
Kwota 20.70 zł jest kwotą upokarzającą osoby niepełnosprawne i nie
dającą możliwości spełnienia podstawowych potrzeb życiowych .
Poza jedzeniem są przecież środki czystości ,prąd i czynsz, zakup wózków, na-prawy wózków i wiele ,wiele innych.

Jak wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej osób
niepełnosprawnych w Polsce jest 333200 , co stanowi 10.7 % populacji w Polsce .
Mając na uwadze stan faktyczny proponuję :

1)  wnoszę o zmianę  Ustawy o  ustawie o
emeryturach i rentach zakładających zmianę filozofii wypłaty renty socjalnej .

Projekt musi zakładać , że kwota Renty Socjalnej jest równa kwocie najniższego wynagrodzenia .
Proponuję jako obywatel, przeprowadzenie zmian w rencie socjalnej i sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez zrównanie kwoty renty Socjalnej z kwotą najniższego wynagrodzenia .

Żaden Rząd po 1989 roku nie rozwiązał problemu osób niepełnosprawnych dając nim warunku godnego życia.

Jest niedopuszczalne , że Polska  kraj Unii Europejskiej i NATO nie widziało przez 26  lat Polskiej demokracji potrzeby stworzenia godnego systemu  dla osób niepełnosprawnych dorosłych .
 Jest konieczne przyjęcie  nowelizacji ustawy o rencie socjalnej w kierunku zrównania kwoty renty socjalnej z kwotą minimalnego wynagrodzenia.

Mając na względzie wysoki interes społeczny prowadzenie w/w zmian jest w pełni uzasadnione .

Z poważaniem
Bronisław Waśniewski Ciechorski 


1 komentarz:

  1. Tylko dla dorosłych?
    A może po prostu "dla niepełnosprawnych, kropka".
    Przyznam, że zupełnie nie rozumiem dzielenia środowiska na "dorosłych i dzieci", "kulawych i garbatych", "rodziców i nierodziców". W tym kierunku idąc - nie osiągniemy nic.

    OdpowiedzUsuń