środa, 10 grudnia 2014

Kto w Chojnicach jest nieskazitelny?


Chcąc być sędzią nie wystarczy tylko ukończona odpowiednia szkoła. Trzeba być jeszcze nieskazitelnym – to jest jednym z wymogów.
Wymóg nieskazitelności nie dotyczy tylko sędziów ale też prokuratorów, komorników czy też urzędników państwowych.
Według słownika nieskazitelny oznacza tyle co:
1. nienaganny, taki, któremu nie można nic zarzucić
2. wielkiej prawości, zacności; kryształowy
Według Naczelnego Sądu Administracyjnego „Nieskazitelny charakter to całokształt cech indywidualnych, zdarzeń i okoliczności składających się na wizerunek osoby zaufania publicznego. Nie bez znaczenia są fakty ze sfery pozazawodowej, naganne z punktu widzenia opinii publicznej …”

Z komentarza do prawa o ustroju sądów powszechnych czytamy, że od kandydata na sędziego oczekuje się aby był uczciwy, pracowity, nieposzlakowany, zrównoważony, sumienny, odważny, cierpliwy, o wysokiej kulturze osobistej, bystry, uprzejmy, samokrytyczny, otwarty intelektualnie oraz obdarzony wewnętrzną niezależnością, ma jasno wyrażać myśli, dobrze pisać, być wrażliwy, ale zarazem surowy i rygorystyczny w stosowaniu przepisów oraz mieć wysokie poczucie sprawiedliwości i słuszności, z jednoczesną skłonnością do rozumnego kompromisu. Niektórzy dodają, że powinien mieć unormowaną sytuację osobistą i rodzinną.
Jak więc jest w Chojnicach?

Pytania jakie zadaliśmy do UM w Chojnicach, tutaj dla przykładu odnośnie Arseniusza Finstera 
1.     Czy Arseniusz Finster pełniący w Urzędzie Miejskim w Chojnicach funkcje publiczne posiada nieskazitelny charakter zgodny z jego ustawowym pojęciem?

2.     Kto dla oceniał nieskazitelność charakteru osoby pełniącej funkcje publiczne w Urzędzie Miejskim w Chojnicach Arseniusza Finstera, zgodnie z jego ustawowym pojęciem?


3.     Czy Arseniusz Finster pełniący w Urzędzie Miejskim w Chojnicach funkcje publiczne posiada cechy, poniżej wymienione a opisane w  licznych komentarzach do ustaw, takich jak chociażby Ustawa o Pracownikach Urzędów Państwowych –wnoszę o wymienienie, które z poniższych cechy odpowiadają osobie pełniącej funkcje publiczne w Urzędzie Miejskim w Chojnicach Arseniuszowi Finsterowi:
a)     uczciwy,
b)    pracowity,
c)     nieposzlakowana opinia
d)    zrównoważony,
e)     sumienny,
f)      odważny,
g)     cierpliwy,
h)    wysokiej kulturze osobistej,
i)       bystry,
j)       uprzejmy,
k)     samokrytyczny,
l)       otwarty intelektualnie
m)  obdarzony wewnętrzną niezależnością,
n)    jasno wyraża myśli,
o)    dobrze pisze,
p)    jest wrażliwy, ale zarazem surowy i rygorystyczny w stosowaniu przepisów
q)    ma wysokie poczucie sprawiedliwości i słuszności, z jednoczesną skłonnością do rozumnego kompromisu.
r)      posiada unormowaną sytuację osobistą i rodzinną.

Zapytaliśmy Prezesa Sądu Rejonowego na temat sędziów ale też Urząd Miasta odnośnie osób zatrudnionych w tejże instytucji.O ile Prezes Sądu Rejonowego w Chojnicach nie posiada informacji na ten temat,  to z Urzędu  Miasta w Chojnicach dowiedzieliśmy się, że pracownicy tam zatrudnieni nie muszą spełniać wymogu nieskazitelnego charakteru, wystarczy, że będą mieć nieposzlakowaną opinię.
Czy wszyscy spełniają te warunki?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz