wtorek, 9 grudnia 2014

"Nie odnaleziono dokumentacji" MEN ws Doktoratu

W dalszym ciągu omawiać będziemy dyplom doktora nauk Arseniusza Finstera.

Po uzyskanych informacjach, że Arseniusz Finster, otrzymał z Ministerstwa Edukacji Narodowej zaświadczenie o nr 6114, potwierdzające odbyte studia doktoranckie na terenie Federacji Rosyjskiej, postanowiliśmy zapytać u źródła. 

Złożyliśmy więc stosowny wniosek


W dniu wczorajszym otrzymaliśmy pismo, w którym to Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje:

NIE ODNALEZIONO WW. DOKUMENTACJI

W celu dalszych poszukiwań sprawę przekazano do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


W tym miejscu pojawia się wiele pytań, czy zostaną one bez odpowiedzi?

Czekamy na dalszy ciąg wydarzeń i będziemy Was niezwłocznie informacja. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz