wtorek, 30 grudnia 2014

Niekonstytucyjne skazanie

Jednym z czynów za jakie zostałem skazany w sprawie karnej II K 47/05, było (rzekome), działanie na szkodę spółki PHP Bagietka w Chojnicach.
Podczas skazania opierano się na art. 585 Kodeksu Spółek Handlowych.

Przepis art. 585 Kodeksu Spółek Handlowych regulował odpowiedzialność karną za działanie na szkodę spółki handlowej, jednak z dniem 13 lipca 2011 r. przestał on obowiązywać.

Co ciekawe, art. 585 kodeksu spółek handlowych nie regulował szczegółowo na czym miałoby polegać owe działanie na szkodę spółki. Wystarczyło samo sformułowanie „działał na szkodę” do którego można było „przykleić” wszystko, od malwersacji sięgających miliony po wyniesienie papieru toaletowego z toalety w spółce.

Przepis art. 585 Kodeksu Spółek Handlowych, niejako zastąpiono art. 296 KK, gdzie opisane jest nadużycie uprawnień i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, której to wysokość minimalna jest regulowana prawnie.

W sprawie niekonstytucyjności art. 585 Kodeksu Spółek Handlowych zaangażował się nawet Rzecznik Praw Obywatelskich, który zgłosił swój udział w sprawie przez Trybunałem Konstytucyjnym.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis art. 585 Kodeksu Spółek Handlowych utracił moc czego skutkiem jest częściowa depenalizacja.

Depenalizacja częściowa polega na przekształceniu przestępstwa w wykroczenie (likwidacji typu przestępstwa i wprowadzaniu typu wykroczenia, a zatem likwidacji odpowiedzialności karnej i wprowadzeniu odpowiedzialności za wykroczenie)

Po takim orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego złożyłem do Sądu w Chojnicach wniosek o wydanie nowego wyroku łącznego, uwzględniającego zmiany.


Czekamy na dalszy rozwój sprawy. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz