poniedziałek, 15 grudnia 2014

Finster wyrzeka się przyjaciela?

W dniu 22 listopada 2012 roku Sędzia Roman Sporysz złożył 

w Sądzie Rejonowym w Chojnicach, pismo z wnioskiem o

 wyłączaniu go ze sprawy II K 626/12 przeciwko Mariuszowi 

Janikowi z oskarżenia prywatnego Arseniusza Finstera.


W uzasadnieniu wyłączania Sędzia Roman Sporysz podał:


„Nadto oświadczam, że wielokrotnie służbowi, także jako 

przewodniczący  Powiatowej Komisji Wyborczej spotykałem 

się z Arseniuszem Finsterem i znam go osobiście. Zachodzi, 

więc tu okoliczność przewidziana w przepisie art. 41 paragraf 

1 kpk i 42 paragraf 1 kpk stanowiąca, iż pomiędzy mną a M 

Janikiem a także Arseniuszem Finsterem zachodzi stosunek 

osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości, co do 

mojej bezstronności.”


 Natomiast podczas rozprawy dnia 31 października II K 41/12

 w Sądzie Rejonowym w Bytowie, zeznając pod przysięgą 

Arseniusz Finster, burmistrz miasta Chojnice,  oświadczył:„Nie znam prywatnie Sędziego Romana Sporysza.”

Czy tak różne oświadczenia zaważyły w jakikolwiek sposób na znajomości obu Panów?
Czy Sędzia Roman Sporysz wybaczył Arseniuszowi Finsterowi tę nielojalność?
Co dalej z przyjaźnią? 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz