piątek, 2 stycznia 2015

Zawieszony członek zarządu

Przygotowując akt oskarżenia do sprawy karnej przeciwko mnie II K 47/05, Prokurator Lucyna Zakrzewska prowadząca sprawę przeciwko mnie zawiesiła  mnie w czynnościach członka zarządu spółki PHP Bagietka sp. z o.o. , uniemożliwiając tym samym swobodne korzystanie z szeregu dokumentów znajdujących się w spółce PHP Bagietka.

Dostęp do tych dokumentów był bardzo ważny w prowadzonym procesie karnym. Ich brak skutkował niemożnością dowodzenia szeregu nieprawidłowości wynikłych w jego trakcie.
Ponadto owe zawieszenie skutkowało nie wypłacaniem mi żadnych pieniędzy w związku z wykonywaniem funkcji członka zarządu, co w ostateczności poskutkowało brakiem pieniędzy na adwokata a później także brak środków do życia.


Zawieszenie w czynnościach członka zarządu trwało przez cały proces karny, czyli 2 lata.
Postawą do zawieszenia mnie w czynnościach członka zarządu spółki Bagietka był m.in. art. 585 Kodeksu Spółek Handlowych, którego szczegóły opisywaliśmy we wczorajszym poście. niekonstytucyjne-skazanie.html 

W sierpniu 2014 r. wniosłem (zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego) do Prokuratury Rejonowej w Chojnicach wniosek o zmianę postanowienia z dnia 25 stycznia 2005 r. „o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu funkcji członka zarządu”.

Z uzasadnienia wniosku:
Przepis art. 585 Kodeksu Spółek Handlowych regulował odpowiedzialność karną za działanie na szkodę spółki handlowej, jednak z dniem 13 lipca 2011 r. przestał on obowiązywać. Sama konstytucyjność art. 585 KSH została poddana w wątpliwość już w roku 2004, czyli przed aktem oskarżenia, zawieszenia mnie w czynnościach członka zarządu i wyrokiem karnym.
Czyn dawniej opisany w art. 585 KSH, zgodnie z art. 4 KK nie jest już zagrożony rygorem odpowiedzialności karnej, stąd też zmian wymaga Postanowienie Prokuratury.Wniosek został przyjęty i aktualnie jest rozpatrywany przez Sąd. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz