wtorek, 20 stycznia 2015

Praca przy monitorach a Urząd

Jak wiadomo praca w Urzędzie opiera się w dużej mierze na pracy przy komputerze. 


Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom:

•             łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub
•             co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Ważne Pracownik nie ma prawa do 5 minutowych przerw jeżeli pracodawca zdecyduję połączyć pracę przy komputerze z innym rodzajem pracy.

Zapytaliśmy więc Urząd Miejski w Chojnicach o to, czy:

- w Urzędzie Miejskich w Chojnicach zapewnia się pracownikom 5 minutową przerwę po każdej godzinie pracy przed monitorem

- w Urzędzie Miejskim w Chojnicach monitoruje się 5 minutowe przerwy w pracy przy komputerze;

- przeprowadzono ocenę warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory;

- zapewnia się pracownikom łączenie przemienne pracy przy monitorach z innymi pracami;

Poniżej odpowiedzi Brak komentarzy:

Prześlij komentarz