poniedziałek, 5 stycznia 2015

Zastępca oceniany cz II

O ile (co ujęliśmy w poprzednim poście) w roku 2007, Zastępca Burmistrza Jan Zieliński, nie wykazał się i otrzymał tylko ocenę dobrą, to już w roku 2009 ocena ta wzrosła do Bardzo dobrej.

Na 10 kryteriów oceny wszystkie okazały się Bardzo dobre, w tym także wzrosła ocena dotycząca umiejętności stosowania odpowiednich przepisów, co ze względu na zajmowane stanowisko, bardzo cieszy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz