piątek, 16 stycznia 2015

Oceniani Dyrektorzy, Marczewski

Otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego w Chojnicach oceny pracy dyrektorów poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Oceny są raczej mało zaskakujące, jednak najbardziej "niestabilnym" jeżeli chodzi o oceny okazał się Dyrektor Wydziału Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami, Jacek Marczewski.

Krótka analiza poszczególnych ocen za lata 2009-2014:

Przyp. zasad punktacji pracownika: za każdy z 10 podpunktów oceny można było uzyskać maksymalnie 5 punktów. Po otrzymaniu maksymalnych ocen ilość punktów powinna wynosić 50.

 Rok 2009 - Ogólna ocena bardzo dobra  - ilość punktów 47.  Największym problemem Dyrektora Marczewskiego okazało się być "planowanie i organizacja pracy", za które uzyskał tylko 3 punkty. W uzasadnieniu zaznaczono jednak, że jest to pracownik zaangażowany ma jednak problemy z podległymi pracownikami.
Ocenę przeprowadzał Dyrektor Generalny Robert Wajlonis.


Rok 2010 - Ogólna ocena bardzo dobrą - ilość punktów 48.  W porównaniu do poprzedniej oceny, nieznacznie poprawiło się planowanie i organizacja pracy co jednak rzutowało na sprawność - za co dostał ocenę niższą niż poprzednim razem.
Ocenę przeprowadzał Dyrektor Generalny Robert Wajlonis.

Rok 2011 - Ogólna ocena bardzo dobra - ilość punków 46 - jednak w samej ocenie zaskakuje aż 3-krotna  pomyłka osoby oceniającej, punkty pierwotne zostały podwyższone.  Zastanawiające... Mimo wszystko Dyrektor Marczewski nie uzyskał kompletu punktów z takich zagadnień jak Sumienność, Planowanie i organizowanie pracy, Komunikacja werbalna, Zarządzanie jakością realizowanych zadań.  Generalnie bardzo wysoki spadek.
Ocenę przeprowadzał Dyrektor Generalny Robert Wajlonis.

Rok 2012 - Ocena (bez zaskoczenia) bardzo dobra. Punkt 47. Niestety Dyrektor Marczewski NIE zrobił postępów w sferach pracy jak sumienność, Poprawił się w kwestii Planowania i organizacji pracy, komunikacji werbalnej i zarządzania jakością realizowanych zadań. Spadek oceny nastąpił w sprawności i umiejętności stosowania przepisów.
Ocenę przeprowadzał Dyrektor Generalny Robert Wajlonis.

Rok 2013 - w tym roku największy spadek - ocena dobra, 45 pkt.  Znacznie obniżyła się ocena z sumienności, w porównaniu do poprzedniej oceny Dyrektor Marczewski nie poprawił swoich notowań w sprawności. Obniżyła się też ocena komunikacji werbalnej (z której to miał już wcześniej zaniżoną ocenę) oraz po raz kolejny z zarządzania jakością realizowanych zadań. Mimo tych nieciekawych ocen w uzasadnieniu zaznaczono jedynie aby zwiększyć nadzór nad pracownikami.
Ocenę przeprowadzał Dyrektor Generalny Robert Wajlonis.

Rok 2014 - lekka (ale nie znaczna poprawa) punktów 46 co w ocenie generalnej daje wynik bardzo dobry. Poprawa w sumienności. Bez zmian w kwestii sprawności, komunikacji werbalnej (po raz kolejny), zarządzania jakością realizowanych zadań. Dodatkowy spadek przy Planowaniu i organizacji pracy.
Ocenę przeprowadzał Dyrektor Generalny Robert Wajlonis.


Wszystkie oceny poniżej:

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz