piątek, 2 stycznia 2015

Burmistrz przegrywa z SKO

Samorządowe kolegium odwoławcze − organ administracji publicznej wyższego stopnia.
W szczególności samorządowe kolegia odwoławcze rozpatrują odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji. Są więc organami jednostek samorządu terytorialnego ale w znaczeniu procesowym, lecz nie są nimi w znaczeniu ustrojowym.

Czyli, każdy z nas, kto nie zgadza się z decyzją Burmistrza, Wójta czy Prezydenta Miasta ma prawo złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a ten wyda decyzję odnośnie sprawy z jaką się zgłosiliśmy.

My także złożyliśmy kilka skarg do SKO, na decyzje Burmistrza Miasta Chojnice. W większości decyzje SKO były negatywne dla Burmistrza Miasta Chojnice.

Sprawy o które pytaliśmy, a Burmistrz Miasta Chojnice odmówił udzielenia informacji publicznej dotyczyły Nas wszystkich, mieszkańców miasta Chojnice. Pytaliśmy bowiem o sprawy finansowe, a konkretnie zamówień i wydatków jakie dokonał Burmistrz Miasta Chojnice bez przetargu.Poniżej, część  odpowiedzi SKO.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz