piątek, 9 stycznia 2015

Procedery wyłączania - Sędzia Nosewicz

Sędzia Sądu Rejonowego w Chojnicach Dawid Nosewicz został powołany na stanowisko sędziego tutejszego Sądu w kwietniu 2009 r.

W swojej krótkiej  karierze sędziego wydał wiele  srogich wyroków.

W tym czasie też zdążył "nabyć negatywny stosunek" do mojej osoby.

Już po dwóch latach pracy w Chojnicach złożył wniosek o wyłączenie go z rozpatrywania spraw z moim udziałem.

Przyp.:
Sędzia ma obowiązek rozpoznania sprawy rzetelnie i bezstronnie, niezależnie od negatywnej wobec sędziego postawy strony postępowania.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz