środa, 7 stycznia 2015

Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza – forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Nie można ustanowić rodziny zastępczej dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej.

Niewątpliwie opieka nad nie swoim dzieckiem jest dużą odpowiedzialnością, tym bardziej, że te dzieci potrzebują więcej zrozumienia, czułości czy chociażby zwykłego zainteresowania.
Dla wielu jednak rodzin  (nie dla wszystkich) nie ważne są dzieci, a profity płynące w związku z opieką nad takim dzieckiem. Nie chodzi o to, że takie rodziny nie powinny dostawać wynagrodzenia, przecież tak naprawdę mają bardzo ciężką pracę 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, bez urlopu, chorobowego itd., więc wynagrodzenie za opiekę jak najbardziej się należy. Ale czy wszystkim? 

Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej:
1.       świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka   1000 zł 
2.       dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności dodatek w wysokości nie mniej niż 200 zł miesięcznie              
3.       dziecko umieszczone na podstawie ustawy z o postępowaniu w sprawach nieletnich dodatek w wysokości nie mniej niż 200 zł miesięcznie
4.       wynagrodzenie za pracę kwota minimalna – 2000 zł,    
W mediach bardzo często słyszymy o tym co dzieje się w rodzinach zastępczych: tragediach, wykorzystywaniu dzieci czy chociażby nieprawidłowej opiece.  Tragedią tych dzieci jest to, że nie bardzo mają się do kogo zwrócić ze swoim problemem. Często dzieci te nie posiadają żadnej rodziny, a osoby, które powinny obdarzać zaufaniem stają się ich oprawcami.

Tu pojawia się pytanie, czy osoby kwalifikowane jako rodziny zastępcze są dokładnie kontrolowane?  

A jak to wygląda w Chojnicach:
Według danych z roku 2013, w 72 chojnickich rodzinach zastępczych przebywało 117 dzieci.

Nie obyło się też bez nieprawidłowości (delikatnie ujmując).
W latach 2008-2013 Prokuratura Rejonowa w Chojnicach prowadziła 3 sprawy w związku z zaniedbywaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz