poniedziałek, 12 stycznia 2015

Grupy szczególnego ryzyka

Postanowiliśmy w ramach dostępu do informacji publicznej zadać grupie zawodowej takiej jak  
policjanci, prokuratorzy, sędziowie  kilka pytań dotyczących prozaicznej sprawy jakby się wydawać mogło a mianowicie, czy występuje u nich  stres związany z wykonywana pracą a jeżeli tak to ... 
Dla ułatwienia podaliśmy czasookres rok 2014.

Zadawane pytania :

1.       Ile osób w związku z nieradzeniem sobie ze stresem zawodowym leczy się  bądź też  leczyło się korzystając z poradni psychiatry, psychologa ?                                                                                     podać ilości osób


2.       Ile osób w związku z nieradzeniem sobie ze stresem zawodowym  leczy się bądź leczyło się od uzależnień takich jak:  narkotyki,  alkohol ?                                                                                          – podać ilości osób

3.       Ile osób zostało wydalonych z pracy z  w/w powodów – narkotyki, alkohol ?                                – podać ilości osób

4.       Ile było rozwodów w związku nieradzeniem sobie ze stresem zawodowym w pracy?                                                                             – podać ilości rozwodów

5.       Ile osób w związku z nieradzeniem sobie ze stresem zawodowym popełniło samobójstwo ?                                                    – podać ilości samobójstw

6.       Czy były przypadki u wyżej wymienionych grup zawodowych z czerpania radości z faktu zadawania bólu tak psychicznego jak i fizycznego w związku z wykonywanym zawodem ? dotyczy to tak stosunków personalnych jak i stosunków urzędnik a obywatel      – podać ilości zdiagnozowanych przypadków

7.       Czy jest jakiś program obejmujący grupy szczególnego ryzyka zawodowego programem psychologicznym pomagającym im radzić sobie ze stresem związanym z wykonywana pracą? – jeżeli tak, to jakie programy?

8.       Czy osoby do których kieruje to pytanie ( policjanci, prokuratorzy, sędziowie )maja możliwość w sposób dyskretny odwołania się do odpowiedniej instytucji   w przypadku nacisku ze strony władz na wydawanie, podejmowanie  sprzecznych z prawem decyzji ?
- jeżeli tak, to jakie to instytucje ? wymienić ?
                                                                                                                                    

Otóż:
Pozostawianie tych osób samym sobie powoduje, że zmuszeni są leczyć stres alkoholem, narkotykami czy też agresją w stosunku do kolegów z pracy, rodziny i podsądnych.  Przekłada to się oczywiście na jakość wykonywanej pracy tak policjanta, tak prokuratora i tak sędziego. I tym samym powoduje to przekonanie u społeczeństwa, że sprawiedliwości nie ma a jeżeli już, to musimy ja sobie po prostu kupić.

To jest jedna strona medalu a druga to taka, że osoby te w ramach wykonywanego zawodu w związku z nieumiejętnością z radzeniem sobie ze stresem związanym z wykonywanym zawodem często przechodzą na stronę przestępstwa.
Początkowo są zmuszani do brania łapówek a w konsekwencji sami już zmuszają do ich dawania w zamian za „ uległości  reprezentowanego przez siebie  wymiaru sprawiedliwości „

Obecnie z tego co usłyszałem i częściowo w drobnym stopniu widziałem to stres zawodowy u takiej grupy jak sędziowie leczy się wspólnymi integracyjnymi wyjazdami np w Bieszczady, gdzie nikt nie widzi i do najbliższej cywilizacji jest sporo kilometrów. 
I co się robi ?
Ano ...pije się na umór upodlając się do niemożebnych granic, często przekraczając granice delirium, plus wszystkie możliwe ekscesy jakie spotykać można między mężczyznami i kobietami. Najważniejsze, że nikt nie widzi, nikt nie słyszy i nikt nic nie mówi. Ważne przy tym, że dzieje się to w ścisłe hermetycznym gronie. 

Czy po takiej "kwarantannie" można oczekiwać normalności ?
Czy po takiej "kwarantannie" można oczekiwać solidności?
I w końcu, czy po takiej "kwarantannie" można oczekiwać, że jest się ze stresu w pracy wyleczonym ?
Tu niech każdy sobie indywidualnie na te pytania odpowie?


Ja uważam, że zabezpieczenie ich interesów, ich zdrowia psychicznego z pewnością podniesie standardy zawodowe  u wymienionych grup zawodowych. Spowoduje też przełożenie na bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, które z kolei  ściśle związane jest z  jakością  życia, kultury a przede wszystkim z rozwojem  państwa.  

O wynikach (tzn. odpowiedziach) będziemy na bieżąco informować 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz