wtorek, 3 lutego 2015

Prokuratura na poziomie "zero"

Pamiętacie pytania jakie wystosowaliśmy do prokuratur, sądów i policji w/s stresu zawodowego?

Przez cały czas otrzymujemy odpowiedzi, niektóre z nich bardzo ciekawe.

Dzisiaj swoją odpowiedzią ujęła nas Prokuratura Rejonowa w Żywcu:
Przypominam pytania:
1.       Ile osób w związku z nieradzeniem sobie ze stresem zawodowym leczy się  bądź też  leczyło się korzystając z poradni psychiatry, psychologa ?                                                                                     podać ilości osób


2.       Ile osób w związku z nieradzeniem sobie ze stresem zawodowym  leczy się bądź leczyło się od uzależnień takich jak:  narkotyki,  alkohol ?                                                                                          – podać ilości osób

3.       Ile osób zostało wydalonych z pracy z  w/w powodów – narkotyki, alkohol ?                                – podać ilości osób

4.       Ile było rozwodów w związku nieradzeniem sobie ze stresem zawodowym w pracy?                                                                             – podać ilości rozwodów

5.       Ile osób w związku z nieradzeniem sobie ze stresem zawodowym popełniło samobójstwo ?                                                    – podać ilości samobójstw

6.       Czy były przypadki u wyżej wymienionych grup zawodowych z czerpania radości z faktu zadawania bólu tak psychicznego jak i fizycznego w związku z wykonywanym zawodem ? dotyczy to tak stosunków personalnych jak i stosunków urzędnik a obywatel      – podać ilości zdiagnozowanych przypadków

7.       Czy jest jakiś program obejmujący grupy szczególnego ryzyka zawodowego programem psychologicznym pomagającym im radzić sobie ze stresem związanym z wykonywana pracą? – jeżeli tak, to jakie programy?

8.       Czy osoby do których kieruje to pytanie ( policjanci, prokuratorzy, sędziowie )maja możliwość w sposób dyskretny odwołania się do odpowiedniej instytucji   w przypadku nacisku ze strony władz na wydawanie, podejmowanie  sprzecznych z prawem decyzji ?

- jeżeli tak, to jakie to instytucje ? wymienić ?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz