środa, 11 lutego 2015

Masz internet? Masz problem!

Sytuacja o tyle nie piekielna co śmieszna...

Dzisiaj opowiem o tym, że posiadanie internetu i korzystanie z niego np. w postaci posiadania bloga jest zbędne...

Złożyłem pozew do Sądu, jednocześnie wystąpiłem do zwolnienie z kosztów sądowych w części.

Do wniosku załączyłem szereg dokumentów, jak również niezwłocznie pouzupełniałem o te dokumenty, które sąd zażądał później.

Z kosztów zostałem zwolniony w części, a na wysokość opłaty jaką muszę uiścić została powiększona z powodu...............   posiadania internetu.

W piśmie do sądu umieściłem adres bloga .... tego bloga.

W uzasadnieniu przeczytałem:

"W treści wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych został wskazany adres internetowy powoda to jest http://janikmariusz.blogspot.com. Zatem poza niezbędnymi kosztami codziennego bieżącego koniecznego utrzymania powód ponosi dodatkowo koszty korzystania z internetu."

A z jakiego internetu korzystam?   Byc  może darmowy Aero2?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz