piątek, 10 października 2014

Informacja publiczna w sprawie wykorzystywania nielegalnych nagrań przez osoby publiczne

W dniu 15 września 2014 r. rozesłałem e-mail do sądów, prokuratur, urzędów miast i gmin oraz innych instytucji wniosek o udzielenie informacji publicznej:


Wniosek
o udzielenie informacji publicznej

                        W imieniu własnym, w trybie uregulowań ustawy o dostępie do informacji publicznej, z dnia 6 września 2001 r.  (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198), uprzejmie wnoszę o udzielenie informacji publicznej na piśmie poprzez podanie :

 - czy znane są Wam przypadki, wykorzystania stanowisk urzędowych do  nagrywania osób prywatnych, celem wykorzystania tych nagrań w celach prywatnych przez Urzędników?
Jeżeli tak wnoszę o podanie takich przypadków na przestrzenie ostatnich 10 lat, sygnatur spraw oraz ich rozstrzygnięć.

Dla wyjaśnienia okoliczności pytania, w załączniku przesyłam złożone do Prokuratury Rejonowej w Chojnicach zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa przez Burmistrza Miasta Chojnice, polegającego na zleceniu nagrania osoby Mariusza Janika oraz późniejszym wykorzystywaniu tych nagrań w celach prywatnych  przez Burmistrza m.in. w sprawach sądowych w których sam był powodem. 

Odpowiedzi były liczne i różne. 
 Niektóre z instytucji odmówiły udzielenia informacji, inne poinformowały, że nie posiadają takich danych ale zdecydowana większość odpowiedziała na zadane pytania. 

Poniżej podaję linki pod którymi można przejrzeć wszystkie odpowiedzi!  
Zapraszam 

Miasta i gminy:

Pozostałe nie sklasyfikowane odpowiedzi:

Instytucje Państwowe:

Prokuratury:

Sądy:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz